ERKEK (Yaş: 22)


SORU: her iki testis skrotum içerisindedir. her iki testis normal boyutlarındır. parankim ekoları homojen olup yer kaplayan solid yada kistik kitle saptanmamıştır. testiküler perfüzyon simetrik ve tabiidir. her iki epidim normaldır. skrotal mayi fizyolojik sınırlarıdır. pleksus pampiniformis sol 1,88 mm geniş valvasa kısa ve orta süreli akım izlendi...


CEVAP: normal bir ultrason bulgusu.


Cevaplanma Tarihi: 22 Şubat 2011, Salı

Sorulan Hekim: Prof.Dr. Selcuk Yucel