"jeotermal sular"


Jeotermal Kaynaklarımızı Küçümsüyoruz

Jeotermal Kaynaklarımızı Küçümsüyoruz

Jeotermal kaynakları kullanımında Türkiye dünyanın neresinde Jeotermal kaynaklarımızın ancak binde bir-ikisini ancak değerlendirebiliyoruz. Jeotermal kaynaklar konuda ülkemizde yeterince jeofizik etüt ve sondaj yapılmamaktadır.