Hormonal Sorunlar


DİYET VE TİROİT  İLİŞKİSİ

DİYET VE TİROİT İLİŞKİSİ

Tiroit yetmezliği metabolizmayı yavaşlatan ve bu nedenle kişilerde önceki kilolarına göre %15-30 oranında kilo alınmasına neden olan bir hastalıktır. Bu nedenle tiroit bezi yetmezliği tedavi edilmeden kilo vermek çok zordur. Tiroit hormon ilaçları (Levotiron veya Tefor gibi) ile hastaların çoğund...

GUATR

GUATR

Tiroit bezinin büyümelerine guatr diyoruz. Tiroit bezinin büyüklüğü sağlıklı kişilerde de bazı farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların nedenleri aşağıda açıklanmıştır:Tiroit bezi büyüklüğüne katkıda bulunan faktörler:Beyinde bulunan hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu tiroit bezinin büyümesini...

TİROİT  HASTALIĞI KİMLERDE  OLABİLİR?

TİROİT HASTALIĞI KİMLERDE OLABİLİR?

Toplumda yaygın olarak görülen tiroid bezi hastalıkları bazılarında daha sık ortaya çıkmaktadır. Tiroit bezi yetmezliği gelişme olasılığı yüksek olan veya risk altındaki kişiler aşağıda verilmiştir:1- Ailesinde tiroit hastalığı olanlar : Ailesinde Hashimoto hastalığı ve Graves gibi hastalığı olanla...

TİROİT BEZİNİN AŞIRI ÇALIŞMASI (HİPERTİROİDİZM)(GRAVES HASTALIĞI)

TİROİT BEZİNİN AŞIRI ÇALIŞMASI (HİPERTİROİDİZM)(GRAVES HASTALIĞI)

Hipertiroidizm, tiroit bezinden aşırı tiroit hormonu (T4 ve T3) salgılanmasıyla oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa tirotoksikoz ismi de verilir. Hipertiroidiye neden olan hastalıklar şunlardır: 1. Graves hastalığı, 2. Toksik nodüler guatr (Tiroid bezindeki sıcak bir nodülden aşırı hormon salgılanm...

TİROİT YETMEZLİĞİ (HİPOTİRODİ) VEYA HASHİMOTO HASTALIĞI: SIK, ANCAK FARK EDİLMEYEN HASTALIK

TİROİT YETMEZLİĞİ (HİPOTİRODİ) VEYA HASHİMOTO HASTALIĞI: SIK, ANCAK FARK EDİLMEYEN HASTALIK

Tiroit bezi az çalışan binlerce insan bu hastalığının farkında olmadan yaşamaktadır. Bu kişilerde yorgunluk, saçlarda dökülme, kilo alma ve depresyon vardır. Özellikle yorgunluk ve halsizlik günlük hayatımızda çoğu zaman çok çalışmaya ve uykusuzluğa bağlandığı için tiroit bezi yetmezliği pek akla...

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI

TİROİD BEZİ HASTALIKLARI

Tiroid bezi, boynun ön kısmında yerleşmiş olan ve salgıladığı hormonlarla vücut metabolizmamızı düzenleyen endokrin bir organdır.En sık rastlanan hastalıklar, tiroid hormonları üretimindeki düzensizliklerdir. Tiroid hormonları aşırı miktarda salgılandığında hipertriodizm, yetersiz miktarda salgıland...

HİPERPROLAKTİNEMİ

HİPERPROLAKTİNEMİ

Kadınlardaki infertilitenin en yaygın nedeni olan ovarial yetmezlik, ovumun yetersiz matürasyonu sonucu ortaya çıkar ve buna bağlı olarak ya anovulasyon izlenir ya da korpus luteum yetersizliği oluşur. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken, normal ovum matürasyonunu sağlamaktır. Sekonder amenorel...

PROLAKTİN

PROLAKTİN

Prolaktin, kimyasal olarak büyüme hormonuna ve plasental laktojene çok yakındır. Memelilerde, laktasyondan sorumlu anahtar hormondur. Hipofizden salgılanan ve kadınlarda laktasyonu sağlayan prolaktin, hamilelikte artar. Doğum sonrası süt salgılanmasını engelleyen diğer hormonların azalması ile lakta...

KONJENITAL ADRENAL HIPERPLAZI

Böbrek üstü bezlerinin aşırı büyümesi ve buradaki bazı enzimlerin eksikliği sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Ortaya çıkan bulgular eksik olan enzime göre değişiklik göstermektedir.21 Hidroksilaz EksikliğiÇekinik geçiş gösterir, yani hem anne hem de babanın hastalığı taşıması gerekir. Konjenital...

HIPOTIROIDIZM

Aktivitesi az olan bir tiroid bezi hipotroidizme yol açar (hipertiroidizmin tam aksi durum). Adı Yunanca az manasındaki "hypo" ile "kalkan biçiminde" anlamındaki "thyreas" kelimelerinden gelmektedir. Belirtiler grubu uzun yıllardan sonra ortaya çıkar ve tedavi edilmezse, mi...