Exelon

Exelon

Kapsül

NovartisPharma

Rivastigmin(hidrojen tartarat)

Ambalaj: 1.5 mgx28 Kapsül

: 3 mgx28Kapsül

: 4.5 mgx28 Kapsül

: 6 mgx28 kapsül.

Endikasyon: Hafifortaderecedeki Alzheimer tipi demans hastalığının semptomatik tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Rivastigmine ve diğer karbamattürevlerine karşı bilinen aşırı duyarlığı olan hastalarda kullanılmamasıgerekir.

Uyarılar: Gebelerde ancak beklenen yararlar,fetusun gö-rebileceği zararlardan fazla olduğu takdirde kullanılmalıdır.Süte geçip geçmediği bilinmediğinden, rivastigmin kullanan annelerbebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, iştah kaybıve dispepsi gibi gastrointestinal sistem bozuklukları; baş dönmesi,baş ağrısı ve uyku hali, yorgunluk, asteni, ajitasyon, uykusuzluk,depresyon, terleme artışı, kırıklık, kilo kaybı gö-rülebilir. Kadınhastaların bulantı, kusma, iştah kaybı ve kilo kaybı gibi advers etkileredaha duyarlı oldukları bulunmuştur.

İlaç Etkileşimleri: Rivastigmin, diğer kolinomimetik ilaçlarla birlikteverilmemelidir ve antikolinerjik ilaçların etkisini bozabilir.Bir kolinesteraz inhibitö-rü olarak rivastigmin, anestezi sırasındasüksinilkolin tipi kas gevşeticilerin etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Sabah ve akşamları yemekle birlikte olmak üzeregünde 2 kez alınmalıdır. Başlangıç dozu günde 2 kez 1.5 mg’dir (kolinerjikilaçların etkilerine özellikle duyarlı olduğu bilinenlerde, günde2 kez 1 mg doz ile başlanmalıdır).Bu doz iyi tolere edilirse, en az 2 hafta devameden bir tedaviden sonra, günde 2 kez 3 mg’ye yükseltilebilir.Sürek dozu günde 2 kez 1.5-6mg’dir.Hastalarıntolere ettikleri en yüksek doz sürek dozu olarak kullanılmalıdır.Önerilen maksimal günlük doz günde 2 kez 6 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.