Ejakülasyon Güçlüğü - Ejakülatuar Yetmezlik

Ejakülasyon Güçlüğü - Ejakülatuar Yetmezlik

Cinsel ilişki sırasından erkeğin zorlanmasının birçok fiziksel ve zihinsel nedeni olabilir. Ejakülasyon güçlüğü tedavi yöntemleri.

Ejakülasyon gecikmesine bazen, ejakülatuar yetmezlik adı da verilir. Ejakülasyon gecikmesi, daha az yargılayıcı bir tanımlamadır. Bu sorun, belli bir hasta1ığa veya ilaca bağ1ı o1madığı sürece mastürbasyonda ortaya çıkmaz, hemen her zaman koitusta (cinsel ilişki sırasında) görülür. Çoğun1uk1a performans asisteye bağ1ı olarak gelişmekle birlikte, öğreni1miş bir davranış da olabilir (eşe duyulan kızgınlık, tek taraflı doğum kontrol kararı vb.). Bazen de, belli bir şekilde mastürbasyona alışmış erkek1erde, eş ile ilişkiye giri1diğinde ejakülasyonun gecikmesi şeklinde görülür. Bu durumda eşi ile girdiği cin-sel ilişki, erkek için orgazma ulaşmasına yetecek kadar uyarıcı olamamaktadır.

Belli bir biçimde, ejakülasyonu geciktirmeyi alışkanlık haline getiren erkekler, her geçen gün eşinin vulvasına daha yakın orgazm olacak şekilde mastürbasyon yaparak tekrar eğiti1ebi1ir1er. Mastürbasyonla gerçekleştirilen ejakülasyon giderek vulvada ve sonunda vajende olur. Bu şekilde ejakülasyon gecikmesi sorunu ortadan kaldırılabilir.

Belli bir yöntemle mastürbasyon yapmayı alışkanlık haline getirip vajinal ilişkide aynı sonuca ulaşamayan erkekler, değişik şekillerde mastürbasyonu deneyip orgazm ve ejakülasyonu gerçekleştirmeye özendirilmelidirler. Bu şekilde kendilerini cinsel tepki duyurmaya tekrar eğitebi1irler. Ejakülasyonu, pasif-agresif davranış biçimlerinin bir parçası olarak geciktiren erkekler ise, cinsel terapiden ziyade psikoterapi ile bu sorunu çözebilirler. Ancak pasif-agresif davranış şekli ile ejakülasyon gecikmesi arasındaki ilişkiyi anlamaları gerekir.

Cinsel sorunu veya fonksiyon bozuk1uğu olan hastaların hemen hemen tümü, değişmek istiyorlarsa ve sağ1ık personeli de yardımcı olabiliyorsa, bunu başarırlar. Eldeki tedavi olanaklarının yetersiz kaldığı hastalar, derhal uygun tedavinin yapı1acağı başka bir kuruluşa veya uzmana sevk edilmelidir. İyi eğiti1miş bir aile planlaması çalışanı, kendine başvuran hastaların cinsel sorunlarının % 90’ından fazlasını, sevk etmeye gerek kalmadan çözebilir. Hastaların pek azının bir seks terapisti tarafından görülmesi gerekir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...