Çocukluk Çağı Alternan Hemipleji Hastalığı

Çocukluk Çağı Alternan Hemipleji Hastalığı

Çocuklar için endişelenmesi gereken bir hastalık olan Alternan Hemipleji hastalığının aslında sadece çocukları etkilemediğini ve gerçeklerini inceliyoruz.

Çocuklar için tehlikeli olan Alternan Hemipleji hastalığının ne olduğunu tedavisi ve genel olarak hastalığın belirti ve ataklarının neler olduğunu inceliyoruz.

Çocukluk Çağı Alternan Hemipleji Hastalığı Nedir?

Alternan hemipleji nadir görülebilen bir üst ekstremiterde daha belirgin olan ve hemipleji distoni atakları ile seyreden çocukluk çağı hastalığıdır.

Alternan Hemipleji Hastalığı Kimlerde Görülebilmektedir?

Alternan Hemipleji hastalığı çocuklarda görüldüğü bilinmektedir. Belirtilerin çoğu bebeklik döneminde ortaya çıkar. Hasta bebekler 18 aylıktan önce tipik belirtilere sahiptir.

Alternan Hemipleji Hastalığı Belirtileri

Çocuk hastaların hemipleji atakları ile birlikte çok çeşitli belirtilere sahiptir. Belirtiler paroksimal (ani ve geçici) ve paroksimal olmayan diye ayrılabilir.

Paroksimal belirtiler hemipleji ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Aniden oluşabileceği gibi Paroksimal atakların süresi çok değişkendir.

Paroksimal olmayan belirtiler hastalığın yan etkileri olduğu bilinmektedir ve sadece ataklar sırasında değil, her zaman yaşanır. 

Epilepsinin paroksimal bir belirti olduğu söylenir ve çocukluk çağı alternan hemiplejinin tanılanmasında önemli bir rol oynar.

Alternan Hemipleji Atakları

Tam anlamıyla zamansal olarak, hemiplejik ataklar bu hastalığın ilk belirtisi olduğu bilinmektedir. 

En önemli belirti olması nedeniyle bozukluk bununla adlandırılmıştır. Hemiplejik ataklar vücudun bir ya da iki tarafına etki edebileceği gibi her iki tarafa da etki eden ataklar bilateral(ikili) ya da kuadriplejik (dörtlü) ataklar diye adlandırılır.

Ataklar Ne Kadar Şiddetli Olur?: Atağın şiddeti süresine bağlı olarak değişebilir.

Ataklar Ne Kadar Sürer?: Atakların uzunlukları dakikalara ve haftalara boyunca sürebilir. (Atak süreleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.)

Ataklar Hem bilateral hem de hemiplejik ataklar disfaji, dizartrigibi psödubulbar etkilerle ve solunum güçlüğü ile ilişkilendirilir.

Eşlik Eden Atak Belirtileri Şunlardır:

  • Huzursuzluk
  • Terleme
  • Titreme
  • Çığlık

Hemiplejik ataklar düzensiz oluşur. Konuşma, yeme ve yutma bozuklukları oluşturabilir.

Ataklar Ne Zaman Başlar?: Hemipleji ataklarının ortalama başlangıç yaşı 6-7 ay yaşlarıdır. Bu erken başlangıç dönemi hastalığın adına yanıltıcı bir isim olarak "çocukluk dönemi''ni ekler.

Fakat bu hastalık çocuklara özel bir hastalık değildir. Ataklar 10 yaşından sonra hafiflediği bilinmektedir fakat tamamen yok olmaz.

Alternan Hemipleji Tedavisi

Çocukluk döneminde alternatifleşen hemiplejinin sonuçları, çeşitli tanı ve idare zorlukları nedeniyle, genellikle kötüdür.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?: Uzun dönemde hemiplejik ataklar ve kalıcı hasarlar nedeniyle güçten düşürücüdür.

Ölümcül Bir Hastalık mı?: Hastalığın hayati tehlikeye sahip olduğu, ya da umulan yaşam süresine etki ettiğine dair kanıt yoktur. 

Hastalığın Tedavisi: Tam başarılı bir tedavi uygulaması ya da ilacı yoktur. Fakat tedavi için kullanılan, hemipleji ataklarını önlemek ve muamele etmek için birtakım ilaçlar vardır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...