Yenidoğan Bebekte İlaç Eksikliği

Yenidoğan Bebekte İlaç Eksikliği

Annenin hamilelik süresince kullandığı ilaçlar bebeğin doğumundan sonra bebekte ilaç eksikliği sendromu oluşturabilir.

Hamileliği esnasında sık sık ilaç almış bir annenin yeni doğmuş bebeği doğumdan sonra ilaç eksikliği semptomu denilen bir tepki içine girer. Bebekte bu semptoma neden olan maddeler/ilaçlar arasında şunlar sayılabilir:
narkotikler (eroin, morfin, metadon), barbitüratlar (özellikle fenobarbütal), analjezikler (reçeteyle verilen ağrı kesici ilaçlar), trankilizanlar ve yatıştırıcılar, alkol, amfitaminler ve pensiklidin (PCP).

Annesi madde/ilaç bağımlısı olmuş yeni doğmuş bebek, doğumdan 72 saat sonra uyuşturucu eksikliğini, bırakma belirtileri ile belli edecektir. Bu belirtiler arasında huzursuzluk, aşırı aktivite, uyku ve beslenme bozuklukları, ishal, kusma, konvülsiyon (kasların istemsiz kasılması), tiz ağlama ve artmış solunum derinliği ve oranı.
Eğer anne barbitüratlara bağımlı olmuş ise bebekte eksiklik semptomları doğumdan 7 ila 10 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayacaktır. Belirtiler arasında huzursuzluk ve huysuzluk sayılabilir.

Doğumdan sonra, uyuşturucu eksikliği sendromunun tedavi edilmesi gerekebilir. Bebek aynı zamanda daha ana rahmindeyken büyüme gecikmesi ve prematürelik problemlerine karşı artan bir risk altındadır. Bebek ayrıca soluma güçlüğü ya da solunum zayıflığına karşı oksijen verilmesine de gereksinim duyabilir. Eğer eksiklik semptomları hafif ise yalnızca sessiz, rahat bir ortam sağlamak, kundaklamak, yumuşak bir şekilde ilgilenmek ve sık sık beslemek suretiyle tedavi yoluna da gidilebilir. Eğer semptomlar ağır ise uyuşturucu tedavisi (özellikle fenobarbütal, klorpromazin, paregorik ya da diapazem içerenler) gerekebilir. Semptomları ortadan kaldırabilecek en küçük dozlar verilir. Yeni doğan bebeğin uzunca bir süre hiçbir şikâyeti olmadıkça ve semptomlar ortadan kalktığında doktor, çocuk artık hiç ilaca gereksinim duymayacak duruma gelene kadar dozları düşürür.

Uyuşturucu eksikliği sendromundan mustarip yeni doğmuş bebeklerde solunum güçlüğü sendromundan ve ani bebek ölümü sendromundan daha çok kuşkulanıldığından, bu tip bebekler dikkatle takip edilmelidir. Eksiklik sendromu nadiren öldürücü olabilir; fakat çocuğun sağlığı ve gelişmesi yönünden uzun süreli etkileri olabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...