Aknilox

Aknilox

Jel

Assos

Eritromisin

Ambalaj: %2 (20 mg/g)x30 g’lik tüp

: : %4 (40mg/g)x30 g’lik tüp.

Eşdeğeri: Eryacne Jel %4: 30 g’lik tüp(Liba).

Endikasyon: Akne vulgarisineritromisin ile tedavisi,Propionibacteriumacnes’in inhibisyonu ile lezyonlarınsayısını azaltır.

Kontra Endikasyon: Eritromisine bilinen hipersensitivite durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Eşzamanlı kozmetik preparatların kullanımıylafiziksel ve kimyasal uyumsuzluklar olasıdır. Gebeliğin ilk üç ayında,bütün ilaçlarda olduğu gibi eritromisin tedavisi de kesilmelidir.Gebeliğin geri kalan dö-nemlerinde ve laktasyonda kullanımı yalnızcaendikasyonun gerekliliği durumunda ve kontrol altında olmalıdır.

Yan Etkileri: Hipersensitivite çok nadirdir.

İlaç Etkileşimleri: Eşzamanlı olarak uygulanansistemik antibiyotiklerle etkileşebileceği akılda tutulmalıdır.Eşzamanlı olarak kullanılan soyma preparatları, cilt irritasyonunaneden olabilir.

Doz Önerisi: Deri tamamen yıkandıktan ve iyice kurulandıktansonra orta düzeyde veya şiddetli düzeyde akneli alanlardaAknilox Jelsabah ve akşam olmak üzere gündeiki kez uygulanır.Tedavinin başlangıcında %4’lük formülasyonunkullanımı öne-rilir. Belirgin iyileşme gö-rüldüğünde, en azından 2aylık tedaviden sonra, %2’lik formülasyon kullanılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.