ColchicumDispert

ColchicumDispert

Draje

Dr. F.Frik

Kolşisin

Ambalaj: 0.5mgx50 draje.

Endikasyon: Akut ve kronikgut (damla) hastalığı, ailevi akdeniz ateşi tedavisi ve Behçetsendromuna yardımcı olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kolşisine karşı aşırı duyarlığıolanlarda ve ciddi gastrointestinal, renal, hepatik veya kardiyakrahatsızlığı olanlarda, kan diskrazileri olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: İnsanlarda spermatojenezi olumsuzyönde etkilediği saptanmıştır.Yaşlılarda ve güçsüz hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: uzun sürekullanımına bağlı olarak, kemik iliği depresyonu ve aplastik anemi,agranülositoz veya trombositopeni kaydedilmiştir. Periferalnevrit, purpura miyopati, saç dö-külmesi, reversibl azospermi, dermatozlar,aşırı duyarlık reaksiyonları, kusma, diyare, abdominal ağrı, midebulantısı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol ve kolşisinin bir aradakullanımı, ö-zellikle alkoliklerde gastrointestinal toksisiteriskini artırır.Antienflamatuvar analjezikler, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçlar, lö-kopeni, trombositopeni veya kemikiliği depresyonu riskini artırabilir. Antineoplastik, sitolitikilaçlar veya bumetanid, diazoksit, tiyazit grubu diüretikler, etakrinikasit, furosemid, mekamilamin, pirazinamid veya triamteren serumürik asit konsantrasyonlarını artırabilir ve profilaktik gut tedavisininetkinliğini azaltabilir. Kolşisin, ilaçların neden olduğu kandiskrazilerinin, kemik iliği depresanlarının ve radyasyon tedavisininneden olduğu kemik iliğini deprese edici etkilerini artırabilir.Birlikte kullanımı, diğer toksik hematolojik etki riskini de artırabilir.Kolşisinin kronik olarak veya yüksek dozlarda uygulanması B12vitamininin emilimini azaltabilir.

Doz Önerisi: akut olgularda yaklaşık 1’er saat arayla günde6-7 draje alınır. Hafif diyare oluncaya kadar doz yükseltilebilir.akut gut krizlerini önleyici olarak günde veya günaşırı 1-3 draje alınır.24 saatte 4 mg aşılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.