Deprenil

Deprenil

Deprenil nedir ne için kullanılır, Deprenil nasıl kullanılır, Deprenil ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Opipramol 2HCl

Ambalaj: 

50 mgx30 tablet.

 Endikasyon:

 Anksiyete,huzursuzluk, gerilim, uyku bozuklukları, konsantrasyon zayıflığı ve depresif durumun eşlik ettiği ruhsal rahatsızlıklar; psikosomatik hastalıklar ve kardiyovasküler, mide bağırsak, solunum sistemi,ürogenital sistem, deri hastalıkları ve menopoz ve beyinle ilgili kronik hastalıklarda sekonder olarak meydana gelen ruhsal rahatsızlıklarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Opipramol Ve dibenzazepin grubundan diğer aktif maddelere (trisiklik antidepresanlara)karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz.

Uyarılar:

 Opipramol ve bir MAO inhibitörünün birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Konvülsiyon eşiği düşük (çeşitli nedenlere bağlı beyin hasarı varlığı, epilepsi, alkolizm gibi) olan hastalarda opipramol dikkatli kullanılmalıdır. Yakın zamanda miyokard enfarktüsü geçirmiş olan hastalara verilmemelidir. Şiddetli karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalara opipramol verilirken dikkatli olunmalıdır. Reçeteye, hastaya uygun en az miktarda yazılmalıdır.Alerjik deri reaksiyonu oluşursa opipramol kesilmelidir. Gebelik Sırasında opipramol ile tedaviden kaçınılmalıdır, sadece beklenen terapötik yarar fetüs üzerindeki riskten fazla ise düşünülmelidir.Emziren annelerde opipramolun terapö-tik dozunu takiben aktif madde anne sütüne geçer, fakat bu miktar bebeklerde istenmeyen bir etki yapmayacak kadar azdır.Opipramol, hastanın reaksiyon yeteneğini bozabilen uyuşukluk/yorgunluk ve diğer merkezi sinir sistemi belirtileri neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren durumlarda hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Yaygın olarak uyuşukluk/yorgunluk, baş dönmesi, ağız kuruluğu; seyrek olarak uyku bozuklukları, ajitasyon, huzursuzluk, baş ağrısı, tremor, parestezi,kabızlık, terleme, bulanık görme, idrara çıkmada rahatsızlık, postural hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, mide bulantısı, kusma,gastrik rahatsızlık, tat alma bozukluğu, alerjik deri reaksiyonları(ilaç döküntüsü, ürtiker), ödem, libido ve potens bozuklukları; çok ender olarak anksiyete, epileptik nöbetler, ataksi, hepatik fonksiyon bozukluğu, sarılık, uzun süreli tedavi sonrası kronik hepatik hasar,saç dökülmesi, galaktore, Quincke ödemi, lökopeni görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Trisiklik Antidepresanlar alkol ve diğer merkezi depresan maddelerin (örn.,barbitüratlar, benzodiazepinler veya genel anestezikler) etkisini artırabilirler. Nöroleptikler (örn. fenotiyazin) ve fluoksetin ve fluvoksamin gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri ile birlikte kullanılması dibenzazepin türevlerinin plazma konsantrasyonlarını artırabilir. Opipramolun terapö-tik dozlarda antikolinerjik aktivitesizayıf olmakla birlikte, antikolinerjik ilaçların (fenotiyazin,antiparkinson ilaçlar gibi) göz, merkezi sinir sistemi, kalın bağırsakve mesaneye etkilerini arttırabilir. Trisiklik antidepresanlar kinidin tipi antiaritmik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.Karaciğerde monooksijenaz enzim sistemini aktive eden ilaçlar(barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin gibi) trisiklik antidepresanlar metabolizmayı hızlandırarak plazma konsantrasyonlarını azaltabilirler ve bu azalmış etkinlikle sonuçlanır. Bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Simetidin trisiklik bileşiklerin plazma konsantrasyonlarını artırabileceği nden, dozları azaltılmalıdır.

Doz Önerisi:

 Erişkinlerde hafif olgularda tercihen akşam olmak üzere günde 1-2 Tablet; orta derecede şiddetli olgularda 1 Tablet Sabah, 2 Tablet akşam veya günde 3 kez 1’er Tablet yemekle beraber veya yemekten sonra; şiddetli olgularda günde 3 kez 2’şer Tablet verilebilir.Gerekli durumlarda doz 6 tablete kadar artırılabilir. 7 yaşın üstündeki çocuklara günde 1 Tablet verilir. tedavi süresi 2 haftadan kısa olmamalıdır ve genellikle 6-8 haftadır.Gerekirse bu süre uzayabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...