Depset

Depset

Kapsül

Eczacıbaşı

fluoksetin HCI

Ambalaj: 20 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20 mgx16 kapsül(Nobel);ProzacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Lilly);SeronilKapsül: 20 mgx16 kapsül(Drogsan).

Endikasyon: Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesifkompulsifhastalık tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi dö-küntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk gö-rülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitö-rünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir.Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Emziren annelere verilmemelidir.Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğini ve becerileriolumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degö-rülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nö-roleptik habissendrombenzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri dö-küntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dö-külmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkul-lanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Aç ya da tok karnına alınabilir. Etkisi 4 hafta ya dadaha uzun bir tedaviden sonra ortaya çıkabilir.Depresyon: Önerilen başlangıç dozu, günde bir kez20 mg’dir. Bazı hastalarda doz günde 80 mg’ye kadar yükseltilmesine rağmen,genellikle günde 20 mg yeterlidir. 20 mg’yi aşan dozlar sabahları tek dozolarak ya da ikiye bölünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir. Günde 80 mgaşılmamalıdır.Obsesif kompulsif bozukluk: Önerilen başlangıç dozu, günde birkez 20 mg’dir. Yeterli klinik yanıt elde edilmezse, birkaç hafta sonra dozyükseltilebilir. Önerilen doz günde 20-60 mg’dir. 20 mg’yi aşan dozlarsabahları tek doz olarak ya da ikiye bö-lünerek (sabah ve öğle) uygulanabilir.Günde 80 mg aşılmamalıdır.Bulimia nervoza: Önerilen doz, sabahları bir kerede alınmak üzere 60mg’dir. Bazı hastalarda, dozun bir kaç gün içinde yükseltilerek bu dozaulaşılması gerekebilir. Günde 60 mg’den yüksek dozlar araştırılmamıştır.Premenstrual disforikbozukluk: Günde birkez 20 mg önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.