Desal

Desal

Desal nedir ne için kullanılır, Desal nasıl kullanılır, Desal ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul IM/IV

Furosemid

Ambalaj:

 20 mg/2 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Kalp ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanan ödemler (assist), böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemler, akut kalp yetmezliği, özellikle akciğer ödemi,gebelik komplikasyonlarına (gestozlar) bağlı olarak idrar yapımının azaldığı hallerde volüm eksikliği giderildikten sonra, beyin ödeminde destekleyici önlem olarak, yanıklara bağlı ödemler, hipertansiyon krizlerinde diğer antihipertansif önlemlerle birlikte, zehirlenmelerde zorlu diürez desteklenmesi için kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İdrar yapımının eksik olduğu böbrek yetmezliği (anüri), bilinç kaybının söz konusu olduğu hepatik koma ve prekoma, hipertansiyon ve hipotansiyon suzağır sodyum eksiklikleri ve/veya kan volümünün azaldığı haller (hipovolemi),furosemid ve sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar:

 Kan basıncında belirgin düşme, latent veya manifest diabetes mellitus (düzenli kan şekeri kontrolleri), gut (düzenli ürik asit kontrolleri), idrar yapma zorlukları (örn. prostat hipertrofisi,üreter stenozu, hidronefroz), karaciğer sirozu ve böbrek fonksiyon bozukluğunun bir arada bulunduğu hastalar, prematüreler (kalsiyum içeren böbrek taşı -nefrolitiazis oluşma ve böbrek dokusunda kalsiyum tuzu birikme -nefrokalsinozis olasılığı; böbrek fonksiyonları izlenmeli, ultrasonografi uygulanmalıdır) de dikkatli takip gereklidir.Furosemid Uygulanan kimselerde şehir trafiğine aktif bir şekilde katılma,caddede karşıdan karşıya geçme veya makineleri kullanma gücü bozulabilir.Terleme, bulantı, siyanoz gibi ilk belirtiler ortaya çıktığında uygulamaya hemen son verilir. Gebelerde sadece kısa süreyle ve ancak sağlayacağı yarar fetusta oluşabilecek zararlara üstünlük sağlıyor kullanılabilir. Emziren annelere furosemid verilmesi gerekirse, furosemidin anne sütüne geçebileceği ve laktasyonu inhibe edebileceği düşünülmelidir.

Yan Etkileri:

 Aşırı diüreze bağlı olarak özellikle tedavinin başlangıcında ve özellikle yaşlı hastalarda ve çocuklarda baş ağrısı, sersemlik hissi, görme bozuklukları,ağız kuruluğu, hipotansiyon ve dik duruşta sirkülatuar regülasyon bozukluğu gibi dolaşımla ilgili bozukluklardan söz edilebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kardiyak Glikozidler (dijital tedavisi) birlikte kullanılacağı zaman kalp kasının dijitale duyarlılığını artırabileceği akılda tutulmalıdır.Glukokortikoidler, laksatifler veya karbenoksolon ile birlikte kullanıldığı zaman potasyum kaybı artabilir. Nefrotoksik antibiyotiklerin(örn. aminoglikozidler, polimiksinler) toksik etkisini artırmasıolasıdır. Yüksek doz salisilat larla kombinasyonu, salisilat toksisitesi artırabilir. Diüretiklerle lityum birlikte alınmamalıdır. Kanamisin,gentamisin, tobramisin gibi aminoglikozit sınıfı antibiyotikler işitmeyi bozucu etkisi furosemid ile birlikte verdikleri zaman artabilir. Kan basıncını düşüren diğer ilaçların etkisini artırabilir.Özellikle ACE inhibitörleri ile kombine edildiğinde kuvvetli bir hipotansiyona, hatta şoka yol açabilir. Ototoksisite riski nedeniyle etakrinik asit ile kombine edilmemelidir. Fenitoin İle birlikte kullanımda etkisi azalabilir. Sisplatin ve furosemid birlikte kullanıldığında bir işitme kaybı olasılığı söz konusudur. Kortikosteroidlerin furosemidle birlikte kullanılması potasyum eksikliğine zemin hazırlayabilir.

Doz Önerisi:

 Desal Ampul: Erişkinlerde mutat başlangıç dozu 20-40 mg olup IM veya IV yoldan uygulanır. Gerekirse bu doz 2 saat sonra aynen veya artırılarak tekrarlanır. Etkili doz bulunduktan sonra bu günde bir veya iki kere verilir. Akut akciğer ödeminde 40 mg furosemid 1-2 dakika süreyle IV enjeksiyon şeklinde uygulanır. İstenen sonuç alınmazsa doz 80 mg’ye kadar yükseltilerek enjeksiyon tekrarlanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...