DiPro Oleosum

DiPro Oleosum

Ampul

Organon

Estradiol benzoat2.5 mg, progesteron 12.5 mg/1 mL

Ambalaj: 1 mLx2 ampul.

Endikasyon: Siklusbozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder amenore olguları,oligo ve hipermenore, belirgin organik bozukluğa bağlı olmayandisfonksiyel kanamalarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelikte,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar, hipertansiyon,ağır karaciğer bozuklukları, kolestatik sarılık, özgeçmişte gebeliksarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, Rotor sendromuve Dubinjohnson sendromunda, özgeçmişinde veya ailede gö-ğüs vegenital organ tümörlerinin varlığı ya da şüphesi, endometrium hiperplazisi,teşhis edilmemiş vajinal kanama, hemoglobinopatiler, porfiria,ö-zellikle kardiyovasküler bozukluklara yatkınlığa işaret edendiğer risk faktörleri varlığında hiperlipoproteinemi, özgeçmiştegebelik ya da estrojen/progestajen kullanımı sırasında pruritus,herpes gestationis ya da ağırlaşan otoskleroz varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelik teşhisinde ya da düşük tehdidi ve itiyadidüşük tedavisinde kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanılmamalıdır.Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir.Latent ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi,migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması, özgeçmişte hipertansiyonvarlığı, eritrositlerde oraklaşma eğilimi, diyabet, kemik büyümesinintamamlanmadığı olgular, estrojene duyarlı jinekolojik hastalıklarve endometriozis durumlarında hastaların izlenmesi gereklidir.

Yan Etkileri: İntermenstrüel kanama, endometrium proliferasyonu,uterus büyümesi, serviks mukusunun aşırı salgısı, uterus fibromiyomlarınınbüyümesi, endometriozisin ağırlaşması, ilaç sonrası amenore,belli vajinal enfeksiyonlar; memede duyarlık artışı, sancı, büyüme,salgı; bulantı, kusma, kolelitiaz, kolestatik sarılık, karaciğerfonksiyonlarında değişme; tromboz, hipertansiyon; erythema nodosum,dö-küntü, kloazma; kontakt lens uygulandığında korneada duyarlıkartışı; baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği; vücutta su ve tuztutulması, ö-dem, azot retansiyonu, glukoz toleransında azalma,erken epifiz kapanması ve vücut ağırlığının değişmesi gibi yanetkiler estrojen ve/veya progestajen tedavisiyle ilişkili olabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz derin IM olarak yapılan 1 Ampuldür ve2-5 gün süreyle kullanılır.Bu tedavi en az 3 menstrüel siklusta tekrarlanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.