Dopergin

Dopergin

Tablet

Schering

lizurid hidrojenmaleat

Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet.

Endikasyon: Prolaktininhibitö-rü olarak primer ve sekonder sütten kesme (tıbbi açıdan endikeise), mastitis, galaktore, postpartal süt konjesyonunun azaltılması;yüksek prolaktin düzeylerine bağlı amenore ve diğer siklus bozuklukları(örn. sarı cisim yetmezliği), kadında yüksek prolaktin düzeylerinebağlı infertilite ve erkekte libido ve potens bozuklukları (örn.hipofiz tümö-rü sonucu); yüksek prolaktin düzeylerine bağlı premenstrüelyakınmalar (örn. mastodini); akromegali; dopamin agonisti olarakM. Parkinson, postensefalitik Parkinsonizm, başka nedenli Parkinsonizm(ilaçların neden olduğu form dışında) endikedir.

Kontra Endikasyon: Periferdeve kalpte (koroner yetmezlik) ağır arteriyel dolaşım bozukluklarıolan hastalarda endikasyon özenle tartılmalıdır. Psikozlu hastalarda(ve anamnezinde psikoz bulunan hastalarda) tedavinin yarar ve zararlarıdikkatle tartılarak endikasyon gözden geçirilmelidir.

Uyarılar: Sütten kesmede, süt prodüksiyonunu uyarmamakamacıyla, çocuk emzirilmemeli ve gö-ğüsler boşaltılmamalıdır. Lizuridile sütten kesilen kadınlarda yüksek tansiyon, sürekli baş ağrısıve santral sinir sistemine yö-nelik semptomlar ortaya çıktığında,tedavi derhal kesilmelidir. Gebelikte kesinlikle gerekmedikçe,hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan veözellikle diyaliz hastalarında dopamin agonistleriyle yapılacakbir tedaviye mümkün olan en düşük dozlarla başlanmalı ve dozaj yavaşyavaş artırılmalıdır. Lizurid çok ender olarak ani tansiyon düşüşlerinedeniyle reaksiyon yeteneği, araba veya dikkat isteyen bazı makinalarınkullanımı için gerekli düzeyin altına düşebilir.

Yan Etkileri: Mide bulantısı,baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, terleme ve seyrek olarakkusma gö-rülebilir. Tek tük olgularda, özellikle bireysel duyarlığıolanlarda ani kan basıncı düşmeleri (ortostatik kollapsa neden olabilecek)ve şiddetli kusma nö-betleri gözlenmiştir. Ara sıra uyku düzensizlikleri,çok seyrek olarak deri reaksiyonları ve ödemler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Nö-roleptiklerve diğer dopamin antagonistleri (örn. haloperidol, sülpirid, metoklopramid,klorpromazin) lizuridin etkisini azaltabilir. Lizuridin doğumdansonra ve lohusalık dö-neminde başka ergot alkaloidleri (örn. metilergometrin)ile birlikte kullanılmamaları önerilir.

Doz Önerisi: Endokrinolojik endikasyonlarda, 1. gün akşam½ Tablet, 2. gün öğle ½ Tablet ve akşam ½ Tablet, 3. gün ve sonrası içinsabah, öğle ve akşam olmak üzere 3x½ Tablet verilir. Premenstrüel yakınmalardaadet kanamasının 14. gününden akşam yarım Tablet ve ertesi gündenitibaren sabah ve akşamları yarımşar Tablet uygulanır. 6-12 siklusuygulama sonunda tedaviye ara verilmeli ve durum gözden geçirilmelidir.Primer sütten kesmede doğum veya düşükten sonra en geç 24 saat içindegünde 2-3x1 Tablet olmak üzere 14 gün sürdürülür. Sekonder sütten kesmede1. gün akşam 1 Tablet, öğle 1 Tablet ve akşam 1 Tablet verilir.Tedavi, sütün kesilmesinden 4gün sonraya kadar sürdürülür.Akromegalide endokrinolojik tabloya ait dozajşeması uygulanır. Parkinsonizm tedavisinde akşam yarım Tabletlebaşlanır ve her hafta, belirgin bir klinik etki gö-rülünceye kadaryarım Tablet artırılır. Ortalama günlük doz 0.6-2 mg arasındadır.Bu doz 3-4 eşit kısımda uygulanır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalıve tedaviye akşam başlanmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olanhastalara en düşük doz uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.