Dopergin

Dopergin

Dopergin nedir ne için kullanılır, Dopergin nasıl kullanılır, Dopergin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

lisurid hidrojen maleat

Ambalaj:

 0.2 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Prolaktinin İnhibitörü olarak primer ve sekonder sütten kesme (tıbbi açıdan endikeise), mastitis, galaktore, postpartal süt konjesyonunun azaltılması;yüksek prolaktin düzeylerine bağlı amenore ve diğer siklus bozuklukları(örn. sarı cisim yetmezliği), kadında yüksek prolaktin düzeylerine bağlı infertilite ve erkekte libido ve potens bozuklukları (örn.hipofiz tümörü sonucu); yüksek prolaktin düzeylerine bağlı premenstrüel yakınmalar (örn. mastodini); akromegali; dopamin agonisti olarak. Parkinson, postensefalitik Parkinsonizm, başka nedenli Parkinsonizm(ilaçların neden olduğu form dışında) endikedir.

Kontrendikasyon:

 Periferde Ve kalpte (koroner yetmezlik) ağır arteriyel dolaşım bozuklukları olan hastalarda endikasyon özenle tartılmalıdır. Psikozlu hastalarda(ve anamnezinde psikoz bulunan hastalarda) tedavinin yarar ve zararları dikkatle tartılarak endikasyon gözden geçirilmelidir.

Uyarılar:

 Sütten kesmede, süt prodüksiyonunu uyarmamakamacıyla, çocuk emzirilmemeli ve gö-ğüsler boşaltılmamalıdır. Lizuridile sütten kesilen kadınlarda yüksek tansiyon, sürekli baş ağrısı ve santral sinir sistemine yönelik semptomlar ortaya çıktığında,tedavi derhal kesilmelidir. Gebelikte kesinlikle gerekmedikçe,hiçbir ilaç kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyon yetmezliği olan ve özellikle diyaliz hastalarında dopamin agonistleriyle yapılacakbir tedaviye mümkün olan en düşük dozlarla başlanmalı ve dozaj yavaşyavaş artırılmalıdır. Lisurid çok ender olarak ani tansiyon düşmeleri nedeniyle reaksiyon yeteneği, araba veya dikkat isteyen bazı makinaların kullanımı için gerekli değerin altına düşebilir.

Yan Etkileri:

 Mide bulantısı,baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk hissi, terleme ve seyrek olarak kusma görülebilir. Tek tük olgularda, özellikle bireysel duyarlılığı olanlarda ani kan basıncı düşmeleri (ortostatik kollapsa neden olabilecek)ve şiddetli kusma nöbetleri gözlenmiştir. Ara sıra uyku düzensizlikleri,çok seyrek olarak deri reaksiyonları ve ödemler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Nöroleptikler Ve diğer dopamin antagonistleri (örn. haloperidol, sülpirid, metoklopramid,klorpromazin) lisurid etkisini azaltabilir. Lisurid doğumdansonra ve lohusalık döneminde başka ergot alkaloidleri (örn. metilergometrin)ile birlikte kullanılmamaları önerilir.

Doz Önerisi:

 Endokrinolojik endikasyonlarda, 1. gün akşam½ Tablet, 2. gün öğle ½ Tablet ve akşam ½ Tablet, 3. gün ve sonrası için sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3x½ Tablet verilir. Premenstrüel yakınmalarda adet kanamasının 14. gününden akşam yarım Tablet ve ertesi günden itibaren sabah ve aksamları yarımşar Tablet uygulanır. 6-12 siklusuygulama sonunda tedaviye ara verilmeli ve durum gözden geçirilmelidir.Primer sütten kesmede doğum ve düşükten sonra en geç 24 saat içinde günde 2-3x1 Tablet olmak üzere 14 gün sürdürülür. Sekonder sütten kesmede 1. gün akşam 1 Tablet, öğle 1 Tablet ve akşam 1 Tablet verilir.Tedavi, sütün kesilmesinden 4 gün sonraya kadar sürdürülür.Akromegalide endokrinolojik tabloya ait dozaj şeması uygulanır. Parkinsonizm tedavisinde akşam yarım Tabletle Başlanır ve her hafta, belirgin bir klinik etki görülünceye kadar yarım Tablet arttırılır. Ortalama günlük doz 0.6-2 mg arasındadır.Bu doz 3-4 eşit kısımda uygulanır. Preparat yemeklerle birlikte kullanılmalı ve tedaviye akşam başlanmalıdır. Renal ve hepatik yetmezliği olan hastalara en düşük doz uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...