Flucan

Flucan

Flucan nedir ne için kullanılır, Flucan nasıl kullanılır, Flucan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Flukonazol

Ambalaj:

 150 mgx2 Kapsül.

Endikasyon:

 Tinea Pedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versicolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar:

 Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazol bağlı olabilecek karaciğer hastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazol kesilmelidir. Yüzeyel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazol bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası riskten daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

Flukonazol İle en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlar dır. Bunlar Arasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsü dür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Tipi antikoagülan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiazepin tedavisi gerekliyse, benzodiazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutin beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimus beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi:

 Tinea pedis, korporis, kruris ve candida enfeksiyonları içeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150 mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.Vajinal kandidiyazis tedavisinde 150 mg’lik tek bir oral doz olarak uygulanmalıdır. Rekürren vajinal kandidiyazis insidansını azaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lik bir doz kullanılabilir. Tedavi Süresi kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay arasında olmalıdır.Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir. onikomikozlar klinik yanıta göre göre 3 ay veya daha fazla süreyle haftada bir kez 150 mg önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...