Fungan

Fungan

Fungan nedir ne için kullanılır, Fungan nasıl kullanılır, Fungan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Flukonazol

Ambalaj:

 150 mgx2 kapsül.

Endikasyon:

 Tinea pedis,tinea korporis, tinea kruris, tinea versicolor ve candida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlar ile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mg veya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalarda flukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.

Uyarılar:

 Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunları olan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisite durumları gözlenmiştir. Flukonazol bağlı olabilecek karaciğer hastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazol kesilmelidir. Yüzeyel fungal enfeksiyon için tedavi edilen bir hastada flukonazol bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsü görülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyel olarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası riskten daha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımından kaçınılmalıdır.Emziren annelerde önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Flukonazol İle en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlar dır. Bunlar Arasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deri döküntüsü dür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Tipi antikoagülan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamın konsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiazepin tedavisi gerekliyse, benzodiazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygun şekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutin beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazol dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.Flukonazol ile beraber sisaprid uygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylar rapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimus beraber kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmış teofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımı sırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisite bulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.

Doz Önerisi:

 Tinea pedis, korporis, kruris ve candida enfeksiyonları içeren dermal enfeksiyonların tedavisinde 2-4 hafta süreyle haftada bir kez 150 mg kullanılması önerilmektedir. Tinea pedis 6 haftaya varantedavi gerektirebilir. Vajinal kandidiyazis te 150 mg tek doz olarak alınır.Nüksleri önlemek amacıyla ayda 1 kez 150 mg’lik tek doz kullanılabilir. Bu Uygulamada tedavi süresi 4-12 ay arasında hastaya göre değişir. Onikomikoz İçin önerilen tedavi; enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar haftada tek doz olarak 150 mg (1 kapsül). Kişiye veya yaşa bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için ise 6-12 aylık bir süre gerekmektedir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...