Gliben

Gliben

Tablet

Nobel

glibenklamid

Ambalaj: 5 mgx100 tablet.

Eşdeğeri: DianormTablet: 5 mgx100 tablet(Koçak).

Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin başlangıcında diyetletedavinin sağlanamadığı durumlarda kullanılır. Bu amaçla: Hafifveya orta şiddetteki (40 üniteden az insülin miktarının denge sağlayabildiği),stabil yetişkin tipteki diyabetli hastalarda; diğer sülfonilüretürevlerine dirençli veya tahammül edemeyen diyabetli hastalardakullanılır.

Kontra Endikasyon: Glibenklamideduyarlığı olanlarda ve koma ile birlikte olan ve olmayan diyabetikketoasidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik ketoasidozinsülinle tedavi edilmelidir.

Uyarılar: Kilo kaybı diyetle iyi tedavi edilebilen şişmanhastalarda kullanılmamalıdır. Jüvenil diyabetlilerde, diyabetasidozunda, labil ve inatçı tip diyabetlilerde, ateş, travma, gangren,ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde, cerrahigirişimlerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon rahatsızlıklarında,gebelikte, akut şiddetli enfeksiyon geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadir olarakbulantı, kusma, epigastrik ağrı, yorgunluk, zayıflık, baş ağrısıolabilir. Duyarlığa bağlı olarak da ateş, deri dö-küntüleri, sarılık,kan değişiklikleri (eozinofili, lö-kopeni, agranülositoz gibi)gö-rülebilir.Yüksek dozlarda alındığında hipoglisemi oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklofosfamid, dikumarol grubuantikoagülanlar, MAO inhibitö-rü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon,salisilatlar, propranolol ve diğerbadrenerjik blokerler, kloramfenikol ve bazısülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında, glibenklamidinhipoglisemik etkisi artar. Adrenalin, kortikosteroidler,tiyazit grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamidgibi ilaçlarla beraber alındığında ise glibenklamidin hipoglisemiketkisi azalır.Glibenklamid kullanıldığı dö-nemde hastalar alkolalmamalıdır.

Doz Önerisi: Genel olarak günde 2.5 mg (½ Tablet) ilk yemekteveya hemen sonrasında alınarak tedaviye başlanır. Sonra hastalıkkontrol altına alınıncaya kadar her gün 2.5 mg (½ Tablet) artırılarakgünlük doz bir kerede alınır. Genellikle kontrol 10 mg’ye kadar alınandozlarda sağlanırsa da, hastalığın ileri durumlarında günlük doz20 mg’ye kadar (4 Tablet) çıkartılabilir. 10 mg’yi aşan günlük dozlarsabah ve akşam iki kerede alınabilir. Yaşlı hastalar daha düşük dozagereksinim duyarlar.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.