Glirid

Glirid

Çentikli Tablet

Eczacıbaşı

Glimepirid

Ambalaj: 1 mgx30 çentikli tablet

: : 2 mgx30 çentikli tablet

: : 3 mgx30 çentikli tablet.

Eşdeğeri: AmarylÇentikli Tablet: 1 mgx30Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(SanofiAventis);DiamepridTablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30Tablet, 3 mgx30 tablet(Abdiİbrahim);Glimax Çentikli Tablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(aris).

Endikasyon: İnsülinebağımlı olmayan Tip II diyabet hastalarında, kan glukoz düzeyinin diyet,fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile kontrol altına alınamadığı durumlardakullanılır.

Kontra Endikasyon: İnsüline bağımlı diyabet (Tip I diyabet), diyabetik koma,ketoasidoz, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği ve glimepirid, sulfonilüreveya sulfonamidlere hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.Gebelik ve emzirme dönemindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Tedavinin başlangıç dönemindehipoglisemi riski atmıştır. Glirid, yemekten kısa bir süre önce veya yemeklebirlikte alınmalıdır. Cerrahi girişim, kaza, ateşli enfeksiyon gibi fizikselstres yaratan durumlarda geçici bir süre insülin tedavisine geçilebilir. Ağırkaraciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliği durumlarında insülin kullanımıönerilmektedir. Yaşlı veya beslenme bozukluğu olan hastalarda, hastalarınbaşlangıç tedavisi, doz artırımları ve sürek tedavisi dikkat gerektirdiğinden,glimepiridin tedavi başlangıç dozunun düşük tutulması önerilmektedir (1mg/gün). Ortaya çıkabilecek hipoglisemi nedeniyle dikkatin dağılması vereaksiyon yeteneğinin azalması, araç ve makine kullanımını olumsuzetkileyebilir. Alkol ile birlikte alınması durumunda bu risk artar.

Yan Etkileri: Glimepirid ve diğer antidiyabetikürünlerle ilgili klinik deneyimlerde, en sık yan etki olarak (>%1)hipoglisemi, sersemleme, asteni, baş ağrısı ve bulantı görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: ACE inhibitörleri, beta blokerler, digital glikozidler,anabolizan steroidler, kinolon, kloramfenikol, varfarin, siklofosfamid,dizopramid, fenfluramin, fibratlar, Selektif Serotonin GeriAlım İnhibitörügrubu ilaçlar, MAO inhibitörleri, imidazol grubu antifungal ilaçlar, nonsteroidantienflamatuvar ilaçlar, salisilatlar, sulfonamid, tetrasiklin, insülin vediğer oral antidiyabetik ilaçlarGlirid'in kan glukozunu düşürücü etkisini artırabilir.Asetozolamid, barbituratlar, kortikosteroidler, diazoksit, diüretikler,progestojenler, estrojenler, glukagon, nikotinik asit ve türevleri, fenotiyazin,fenitoin, rifampisin, tiroid hormonları ve sempatomimetik (adrenalin gibi)ilaçlarGlirid'in kan glukozunu düşürücü etkisini azaltabilir. H2-reseptörantagonistleri, klonidin ve rezerpin,Glirid'in etkisini artırabilir veya azaltabilir. Klonidin,guanitidin veya betablokerlerin kullanımı, hipoglisemiye yanıt olarak oluşanfizyolojik mekanizmaları baskılayabilir. Alkol ile birlikte alınması,glimepiridin etkisini artırabilir veya azaltabilir.

Doz Önerisi: Başlangıç tedavi dozu, ağız yoluyla günde bir kezkahvaltı veya ilk öğünle birlikte alınan 1 mg'lik tablettir. Hastanın kanglukoz düzeyleri gözlenerek, 1-2 haftalık aralarla günlük dozu 1 mg artırmaksuretiyle, 2 mg, 3 mg ve 4 mg dozlarına çıkılabilir. Ender olgularda 6-8 mggünlük doz kullanımı gerekebilir. Bir dozun veya öğünün atlanması durumunda,bir sonraki ilaç alımında unutulan dozun alınmasından kesinliklekaçınılmalıdır. Önerilen sürek dozu, günde bir kerede 1-4 mg'lik tabletinkahvaltı veya ilk yemekle birlikte alınmasıdır. Günlük maksimum glimepirid dozu8 mg'yi aşmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.