Glimax

Glimax

Çentikli Tablet

aris

Glimepirid

Ambalaj: 1 mgx30 ve 60 çentikli tablet

: : 2 mgx30 ve 60 çentikli tablet

: : 3 mgx30 ve 60 çentikli tablet.

Eşdeğeri: AmarylÇentikli Tablet: 1 mgx30Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(SanofiAventis);DiamepridTablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30Tablet, 3 mgx30 tablet(Abdiİbrahim);Glirid ÇentikliTablet: 1 mgx30 Tablet, 2 mgx30 Tablet, 3 mgx30 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Kan şekeridüzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ileyeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.

Kontra Endikasyon: İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir.Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar: Oral hipoglisemik ilaçlarınuygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyaslakardiyovasküler mortalitede artışla bağıntılı olduğu bildirilmiştir. Optimalkan şekeri kontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterlifiziksel egzersiz ve eğer gerekli ise kilo kaybı, en az düzenli glimepiridalımı kadar önemlidir.Hipo veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkatve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanım yeteneğietkilenebilir.

Yan Etkileri: Bağışıklık sistemi bozuklukları, kanve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, gözbozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt vesubkutan doku bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlarve paraaminosalisilik asit, anabolik steroitler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACE inhibitörleri,fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler, tetrasiklinler,MAO inhibitörleri, kuinolon antibiyotikler, probenesid, mikonazol, yüksek dozparenteral pentoksifilin, tritokualin, allopurinol, sempatolitik, siklo, trove ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisini artırabilir. Estrojenler veprogestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler, tiroid sitümile edenajanlar, glukokortikoitler, fenotiyazin türevleri, klorpromazin, adrenalin vesempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit ve nikotinik asit deriveleri,(uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin, diazoksit, glukagon,barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri,betablokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücü etkinin artmasına yada zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepridin kan şekerini düşürücüetkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilir ya dazayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya daazalabilir.

Doz Önerisi: Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mg’dir (2mg'yi geçmemelidir). Eğer gerekli ise günlük doz artırılabilir. Artışdüzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak: örneğinbir ile iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre: 1 mg2 mg3mg4 mg6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilendiyabetli hastalarda alışılmış doz aralığı günde 1 ile 4 mg'dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.