Glucovance

Glucovance

Film Tablet

Merck

Metformin,glibenklamid.

Ambalaj: 500 mg+2.5 mgx30 tablet

: 500 mg+5 mgx30 tablet.

Endikasyon: Erişkinlerde tip 2 diyabetin tedavisinde; diyetuygulaması, fiziksel egzersiz, metformin veya sülfonilüre tedavisiyle kanşekeri kontrolünün sağlanamadığı durumlarda ikincil tedavi olarak; öncedenuygulanan metformin ve sülfonilüre kombinasyon tedavisiyle kan şekeri stabil veiyi kontrol edilen hastalarda replasman tedavisi olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Metformin hidroklorür, glibenklamid veya diğersülfonilürelere aşırı duyarlık; Tip 1 diyabet (insüline bağımlı), ketoasidoz,diyabetik prekoma; renal yetersizlik; renal fonksiyonları değiştirmepotansiyeli olan akut durumlar, örn. dehidratasyon, şiddetli enfeksiyon, şok,iyotlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması; ciddi doku hipoksisineyol açabilecek kardiyak veya respiratuvar yetersizlik, yeni geçirilmiş miyokardenfeksiyonu, şok gibi akut veya kronik hastalık; karaciğer yetersizliği, akutalkol intoksikasyonu, alkolizm; porfiri, emzirme, mikonazol (sistemik,oromukozal jel) ile birlikte kullanım.

Uyarılar: Metformin birikmesine bağlı olarak, laktik asidoz çoknadir görülse de, metabolik komplikasyonlar ortaya çıkacağından dikkatedilmelidir. Sülfonilüreler nadiren hastada hipoglisemik epizod görülmesineneden olabilir. Hasta, hipoglisemi riski, semptomları, tedavisi vehipoglisemiye yol açan durumlar ile dengeli bir diyet takip etmenin, düzenlifizik egzersiz yapmanın ve kan şekerinin düzenli takibinin önemi konusundabilgilendirilmelidir. Cerrahi girişim halinde veya diyabetin dekompansasyonunaneden olan diğer hallerde, bu tedavi yerine geçici olarak insulin tedavisiuygulanmalıdır. Glucovance ile tedavi genel anestezi ile yapılan cerrahigirişimden 48 saat önce kesilmeli ve cerrahi girişimden 48 saat sonra tekrarbaşlanmalıdır. Hastalar gün boyunca düzenli karbonhidrat dağılımı içeren diyetlerinedevam etmelidir. Kilolu hastalar enerji kısıtlayan diyetlerine devam etmelidir.Gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır, emzirme dönemindekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı ve iştah kaybı,metalik tat ve bazı aşırı duyarlı hastalarda hafif eritem rapor edilmiştir.Nadir de olsa laktik asidoz görülür. Hipoglisemi, deri ve mukoz membranreaksiyonları (kaşıntı, ürtiker, makülopapüler döküntü), gastrointestinalbozukluklar (bulantı, diyare, epigastrik rahatsızlık), hepatik sorunlar, tedavikesildiğinde ortadan kalkan hematolojik bozukluklar (lökopeni, trombositopeni,çok nadir olarak agranülositoz, hemolitik anemi, kemik iliği aplazisi vepansitopeni), hepatik porfiri ve porfiria cutanea, izole olgularda hiponatremi,laboratuvar testleri üzerine etki (serum üre ve kreatinin konsantrasyonlarındanadiren normalden orta dereceye kadar yükselme), alkol ile birlikte alınırsa'antabus etkisi'.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, fenilbutazon (sistemik) ve danazol ile birliktekullanımı önerilmez. Klorpromazin, kortikosteroidler (glukokortikoidler),tetrakosaktid (sistemik ve lokal), b2-agonistler, diüretikler(furosemid), b blokerler, flukonazol, ACE inhibitörleri (kaptoril, enalapril,desmopressin, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol, probenesit, kumarin,MAO inhibitörleri, NSAI ilaçlar, siprofloksasin, oral hipoglisemik ajanlarlabirlikte kullanımı önlem gerektirir.

Doz Önerisi: Tedaviye düşük dozla başlanmalı ve laboratuvarsonuçlarına göre doz giderek artırılmalıdır. Metformin veya sülfonilüre ilemonoterapinin yetersiz kaldığı durumlarda genel başlangıç dozu günde 1 tabletGlucovance 500 mg/2.5 mg'dir. Metformin ve sülfonilüre kombinasyonu iletedavide destekleyici olarak: Başlangıç dozu, metformin ve sülfonilüreninönceki dozlarına bağlı olarak günde 1-2 tablet Glucovance 500 mg/2.5 mg'dir.Önerilen maksimum doz günde 4 tablet Glucovance 500 mg/2.5mg'dir. Tabletleryemek öncesinde alınmalıdır. Tablet alım şekli her hastanın aldığı günlük dozabağlıdır: Bir tablet/gün dozu için sabah kahvaltısında 1 tablet alınması; ikiveya dört tablet/gün dozu için sabah ve akşam 1 veya 2 tablet alınması; üçtablet/gün dozu için sabah, öğlen ve akşam 1 tablet alınması, ilaç alınımının güniçinde düzenlenmesi her hastanın yemek alışkanlıklarına bağlı olarakyapılmalıdır. Ancak hipoglisemik atakları önlemek için her ilaç alımını yeterlimiktarda karbonhidrat içeren bir öğün takip etmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.