Haemoctin SDH

Haemoctin SDH

Flakon

Kansuk

Faktör -ViII

Ambalaj: 250 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül

: : 500 IUx1 Flakon ve 10 mL’lik 1eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül

: : 1000 IUx1 Flakon ve 10 mL’lik1 eritici, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül.

Eşdeğeri: EmoclotD.I. Flakon: 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Koçsel);Factane Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(ErKim);KoäteDVIFlakon: 250 IUx1 Flakon, 500 IUx1Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Biem);MonarcM Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1Flakon(Cankat);UmanCry D.I. Flakon: 500 IUx1 Flakon, 1000 IUx1 Flakon(Onko).

End.: FaktörVIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamalarıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ağır hemofiliAhastalarının %10-20’sinde gö-rülen ve güçlü tepki veren tipte faktörViII inhibitö-rü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzmanıbir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar: Faktör ViII ile hemofiliA tedavisibir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktikreaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğerşok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülen bir hastalıktır. Bunun içingebelerde faktör ViII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon dö-neminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Aler--jik ve anafilaktik reaksiyonlarender gö-rülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulamahemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Tedavinin dozaj ve süresi, faktör VIII eksikliğininşiddetine, kanamanın lokasyon ve derecesine ve hastanın klinik durumunabağlıdır. 1 IU faktör VIII aktivitesi, normal insan plazmasındaki 1 mL faktörVIII miktarına eşittir. Gerekli dozu hesaplamak için şu formül kullanılır: Gerekli ünite=vücut ağırlığı (kg) x istenen faktör VIII artışı (%) x 0.5.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı belirlenirken,Haemoctin SDH’nin ne kadar etkili olduğu gözönünde bulundurulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.