İecilline

İecilline

İecilline nedir ne için kullanılır, İecilline nasıl kullanılır, İecilline ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Penisilin G prokain,penisilin G potasyum

Ambalaj: 

400.000 Üİ (300.000/100.000IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü

: : 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Endikasyon: 

Pnömoni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphtheriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksin yardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterli dozlarda ve antioksidan ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erizipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontrendikasyon: 

Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar: 

Belirgin alerji ve/veya asmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilecek kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri:

 Makülopapüler-küntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotiklerin eş zamanlı olarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu Antibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş olgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyeli en aza indirir.

Doz Önerisi:

 Stafilokoksik, streptokoksik ve pnömokoksik enfeksiyonlar günde 400.000-800.000 ıU uygulanır. Bu enfeksiyonlarda ateş normal indikten sonra da günde 400.000 iU’lik bir doza en az 48 saat daha devam edilmelidir.b hemolitik streptokokların neden olduğu diğer enfeksiyonlarda da aynı tedavi önerilir. oral ve nazofarenjiyal cerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilecek bakteriyemiler profilaktik olarak cerrahi girişimlerden yarım saat önce 500.000iU kristalize penisilin G potasyum ile birlikte 800.000 ıU enjekte edilmeli ve ameliyattan sonra da iki gün süreyle yine 800.000 ıU uygulanmalıdır. Gonorede genellikle 4.800.000 ıU’lik bir yeterli ise de kronikleşmiş ve komplikasyonlu olgularda dozun tekrar edilmesi gerekebilir. Sifilizde her 12 saatte bir 400.000 veya 24 saat arayla 800.000 ıU’lik dozların 8 gün süreyle uygulanması hem primer hem de sekonder sifilizde önerilmiştir. Nörosifiliz,kardiyovasküler ve visseral sifilizde 1.200.000 ıU’lik bir doz 10 gün süreyle uygulanmalıdır. Subakut bakteriyel endokarditte her 12 saatte bir en az 800.000 ıU uygulanır. Bununla birlikte günlük dozun 2.400.000 iU’ye yükseldiği olgular da vardır. ağır olgularda hastalığı kontrol altına alıncaya kadar tedaviye kristalize penisilin G Potasyum Un yüklenmesi gerekebilir. Bu arada diğer antibakteriyel ilaçların da kombine bir şekilde kullanılması gerekebilir. Şarbon Ve antimikoz günde 400.000-800.000 ıU uygulanır. Difteride portör dönemi önlemek için antitoksin serum ile birlikte 10 gün süreyle günde 400.000 iU uygulanır. Akciğer apsesi, “Vincent anjini”, fare ısırığı hastalığı, brusella, leptospirosis günde en az 400.000 ile 800.000 iU enjekte edilir. Prokain penisilinin çocuklardaki dozu kilo başına her 12-24 saatte bir uygulanmak üzere 10.000-20.000 ıU’dir.Buna karşılık ağır enfeksiyon hallerinin söz konusu olduğu durumlarda doz gerekirse günde iki kez 1.000.000 iU’ye kadar çıkarılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...