İecilline

İecilline

Flakon IM

İ.E. Ulagay

Penisilin G prokain,penisilin G potasyum

Ambalaj: 400.000 Üİ (300.000/100.000IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü

: : 800.000IU (600.000/200.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü.

Eşdeğeri: DevapenFlakon: 400.000 IUx1 Flakon,800.000 IUx1 Flakon(Deva);PencainK Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(Bilim);Prokain Penicillin Flakon: 400.000 IUx1 Flakon, 800.000 IUx1 Flakon(TümEkip);PronapenFlakon: 800.000 IUx1 Flakon(Pfizer).

Endikasyon: Pnö-moni,otitis media, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, orofarenksinenfeksiyonları, akut ve kronik gonore, sifilizin bütün devreleri,Yaws, Bejel, Pinta, C. diphteriae portörlüğünün önlenmesi için antitoksineyardımcı olarak; anthrax (şarbon), febris recurrens, tetanus (yeterlidozlarda ve antitoksin ile birlikte);sıçan ısırığı humması,Erisipeloid ve bakteriyel endokardite karşı profilaksi.

Kontra Endikasyon: Penisilinveya prokaine karşı önceden aşırı duyarlık bulunması durumundakontrendikedir.

Uyarılar: Belirgin alerji ve/veya astmalıkişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır. Penisilinle tedaviedilen hastalarda ciddi ve bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktoid)reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedavidensonra daha çok gö-rülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortayaçıkabilir. Gebelik ve emzirme döneminde güvenle kullanılabileceğikanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri: Makülopapülerdö-küntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri dö-küntüleri,ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme,ateş, ödem, artralji ve düşkünlük gibi aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Şiddetli ve çoğunlukla fatal anafilaksi bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Eritromisin,tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibiyotiklerin eşzamanlıolarak uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlamasınedeniyle penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Buantibiyotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmişolgularda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesive ilk olarak penisilin tedavisiyle başlanması etkileşim potansiyelinien aza indirir.

Doz Önerisi: Stafilokoksik, streptokoksik ve pnö-mokoksik enfeksiyonlardagünde 400.000-800.000 iU uygulanır. Bu enfeksiyonlarda ateş normaleindikten sonra da günde 400.000 iU’lik bir doza en az 48 saat daha devamedilmelidir.bhemolitik streptokokların neden olduğu diğerenfeksiyonlarda da aynı tedavi ö-nerilir. oral ve nazofarenjiyalcerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilecek bakteriyemilerdeprofilaktik olarak cerrahi girişimlerden yarım saat önce 500.000iU kristalize penisilin G potasyum ile birlikte 800.000 iUenjekte edilmeli ve ameliyattansonra da iki gün süreyle yine 800.000 iUuygulanmalıdır. Gonorede genellikle4.800.000 iU’lik bir yeterli ise de kronikleşmiş ve komplikasyonluolgularda dozun tekrar edilmesi gerekebilir. Sifilizde her 12 saattebir 400.000 veya 24 saat arayla 800.000 iU’lik dozların 8 gün süreyleuygulanması hem primer hem de sekonder sifilizde ö-nerilmiştir. Nö-rosifiliz,kardiyovasküler ve viseral sifilizde 1.200.000 iU’lik bir doz 10 günsüreyle uygulanmalıdır. Subakut bakteriyel endokarditte her 12saatte bir en az 800.000 iU uygulanır. Bununla birlikte günlük dozun2.400.000 iU’ye yükseldiği olgular da vardır. ağır olgularda hastalığıkontrol altına alıncaya kadar tedaviye kristalize penisilin Gpotasyumun eklenmesi gerekebilir. Bu arada diğer antibakteriyelilaçların da kombine bir şekilde kullanılması gerekebilir. Şarbonve antimikozda günde 400.000-800.000 iU uygulanır. Difteride portör dö-nemiönlemek için antitoksin serum ile birlikte 10 gün süreyle günde400.000 iU uygulanır. Akciğer apsesi, “Vincent anjini”, fare ısırığıhastalığı, bruselloz, leptospirosiste günde en az 400.000 ile800.000 iU enjekte edilir. Prokain penisilinin çocuklardaki dozukilo başına her 12-24 saatte bir uygulanmak üzere 10.000-20.000 iU’dir.Buna karşılık ağır enfeksiyon hallerinin söz konusu olduğu durumlardadoz gerekirse günde iki kez 1.000.000 iU’ye kadar çıkarılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.