İlomedin

İlomedin

İnfüzyon Ampulü

Schering

İloprost

Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul.

End.: Revaskülarizasyonunmümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsifarter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan vecerrahi girişim ya da anjiyoplastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilereyanıt vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprostun trombositlerüzerine olan etkisinin kanama riskini artırabileceği hallerde (ör: aktifpeptik ülser, travma, intrakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koronerkalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokardenfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA IiIV); prognozudeğiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Acilamputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişimgecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeyedikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakındanizlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalardaortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: İloprostunfarmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı veyagastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolur.

İlaç Etkileşimleri: Farmakolojik deneylerdeiloprostunreseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörlerinantihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ACE inhibitörlerininantihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür.Heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorikolarak kanama riskini arttırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar vefosfodiesteraz inhibitörleri ve nitrovazodilatörler (ör. molsidomin)] ileberaber kullanıldığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additifveya supraadditif etkisi vardır.

Doz Önerisi: İlomedin 20sadece hastahanelerde dikkatli gözetim altında ya dayeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir.İlomedin 20dilüe edildikten sonra intravenözenfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.