İlomedin

İlomedin

İlomedin nedir ne için kullanılır, İlomedin nasıl kullanılır, İlomedin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnfüzyon Ampulü

İloprost

Ambalaj: 

20 µg/1 mLx5 ampul.

End: 

Revaskülarizasyon Mümkün olmadığı kritik ekstremite iskemisi bulunan ilerlemiş tromboanjitis obliterans (Buerger Hastalığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüzif arter hastalığı (PAOD) tedavisi, özellikle amputasyon riski taşıyan ve cerrahi girişim ya da anjiyoplastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilere yanıt vermeyen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprost trombositler üzerine olan etkisinin kanama riskini artırabileceği hallerde (ör: aktif peptik ülser, travma, intrakranial kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koroner kalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokard enfarktüsü; akut yada kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA IıI); prognozu değiştirebilecek aritmi; pulmoner konjesyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Acil Amputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişim geçilmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önleme dikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp hastalığı olan hastalar yakından izlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalarda ortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan Etkileri: 

İloprost Farmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı ve gastrointestinal semptomlar gibi yan etkiler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azaltıldığında hızla kaybolur.

İlaç Etkileşimleri: 

Farmakolojik deneylerde iloprost reseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve vazodilatatörler antihipertansif aktivitesi üzerine aditif etkisi ve ACE inhibitörlerinin antihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görülmüştür.Heparin ve kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorik olarak kanama riskini artırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhibitörleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri ve nitro vazodilatörler (ör. molsidomin)] ile beraber kullanıldığında iloprost trombosit fonksiyonları üzerine additif veya supraaditif etkisi vardır.

Doz Önerisi:

 Ilomedın 20 sadece hastanelerde dikkatli gözetim altında ya da yeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmesi dir.Ilomedın 20 dilüe edildikten sonra intravenöz infüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabilite ye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygulanır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...