İntal

İntal

İntal nedir ne için kullanılır, İntal nasıl kullanılır, İntal ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnhaler

Sodyum kromoglikat mg/doz

Ambalaj: 

112 dozluk aerosol.

Endikasyon: 

Allerji,egzersiz, soğuk hava veya kimyasal ve oküpasyonel irritanlara bağlıolarak ortaya çıkabilen bronşiyal astım tedavisi için endikedir.

Kontrendikasyon: 

Spesifik Bir kontrendikasyonu yoktur. Sodyum kromoglikata aşırı duyarlığıbulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Sodyum kromoglikat başta status astmatikus olmak üzere astım ataklarının akut tedavilerinde bir rolü yoktur. Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda doz azaltılmalı veya kesilmelidir.Gebelik sırasında bu ilaca sadece kesin gereksinim varsa kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında çok dikkatli olunmalıdır.İnsanlarda sütle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emzirme döneminde ihtiyatla verilmelidir.

Yan Etkileri: 

Öksürük,nazal konjesyon, boğaz irritasyonu, bulantı, öksürük, hırıltı gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir. Çok nadir olarak ciddi bronko spazmlara yol açabileceği rapor edilmiştir.Bu gibi olgularda tedavi kesilmeli,tekrar başlanmamalıdır.

İlaç Etkileşimleri: 

Sodyum kromoglikat ile tedaviye başlandığında, daha önce kortikosteroid, bronkodilatör tedavi göz-ren astımlı hastalarda bu ilaçlar hemen kesilmemelidir.

Doz Önerisi: 

İntal İnhaler İntal 5 tedavisi esas olarak koruyucu nitelikte olmakla beraber, hastaya devamlı kullanması önerilmelidir, çünkü ilaç aynı zamanda hastalığın semptomlarını da ortadan kaldırır. Yetişkinler Ve çocuklarda günlük doz, dört kez ikişer inhalasyon dur. Ağır olgular veya antijenlerin bol olduğu durum ve zamanlarda dozaj günde altı ile sekiz kez ikişer inhalasyona kadar artırılabilir. Semptomların Uygun bir şekilde kontrol altına alınması sağlandıktan sonra günde dört kez bir inhalasyon şeklinde doz azaltılarak sürek tedavisine geçilebilir.

İntal Nebulizer Solüsyon Aslında profilaktik olması nedeniyle, ortaya çıkmış semptomları gidermek için aralıklarla kullanmaktan çok, düzenli olarak uygulanmalıdır. Nebulizasyon, her keresinde yeni Ampul kullanılarak,yetişkinler ve çocuklarda günde 4 veya hekimin önerdiği kadar (ağır durumlarda uygulama sıklığı hekim önerisine göre günde 5 veya 6 kereye kadar yükseltilebilir) uygulanmalıdır. 5 ile 10 dakikalık nebulizasyon süresi klinikte etkili olarak kabul edilmektedir.Günlük maksimum kullanım dozu 5 veya 6 kez 1 Ampuldür.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...