İntal

İntal

İnhaler

Eczacıbaşı

Sodyum koromoglikat1 mg/doz

Ambalaj: 112 dozluk aerosol.

İntal 5

İnhaler

Sodyum koromoglikat5 mg/doz

Ambalaj: 112 dozluk aerosol.

İntal

Nebulizer Solüsyon

Sodyum koromoglikat%1

Ambalaj: 2 mLx 48 ampul.

Endikasyon: Allerji,egzersiz, soğuk hava veya kimyasal ve oküpasyonel irritanlara bağlıolarak ortaya çıkabilen bronşiyal astım tedavisi için endikedir.

Kontra Endikasyon: Spesifikbir kontrendikasyonu yoktur. Sodyum kromoglikata aşırı duyarlığıbulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Sodyum kromoglikat başta statusastmatikus olmak üzere astım ataklarının akut tedavilerinde birrolü yoktur. Hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu bulunan hastalardadoz azaltılmalı veya kesilmelidir.Gebelik sırasında bu ilaca sadece kesin gereksinimvarsa kullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında çok dikkatli olunmalıdır.İnsanlarda sütle atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emzirme dö-nemindeihtiyatla verilmelidir.

Yan Etkileri: Öksürük,nazal konjesyon, boğaz irritasyonu, bu-lantı, aksırık, hırıltı gibihafif ve geçici yan etkiler bildirilmiş-tir. Çok nadir olarak ciddibronkospazmlara yol açabileceği rapor edilmiştir.Bu gibi olgularda tedavi kesilmeli,tekrar başlanmamalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Sodyum kromoglikat ile tedaviyebaşlandığında, daha önce kortikosteroid, bronkodilatör tedavigö-ren astımlı hastalarda bu ilaçlar hemen kesilmemelidir.

Doz Önerisi: İntal İnhalerveİntal 5tedavisi esas olarak koruyucu nitelikte olmaklaberaber, hastaya devamlı kullanması önerilmelidir, çünkü ilaç aynızamanda hastalığın semptomlarını da ortadan kaldırır. Yetişkinlerve çocuklarda günlük doz, dört kez ikişer inhalasyondur. Ağır olgulardaveya antijenlerin bol olduğu durum ve zamanlarda dozaj günde altıile sekiz kez ikişer inhalasyona kadar artırılabilir. Semptomlarınuygun bir şekilde kontrol altına alınması sağlandıktan sonra gündedört kez bir inhalasyon şeklinde dozaj azaltılarak sürek tedavisinegeçilebilir.

İntal Nebulizer Solüsyonaslında profilaktik olması nedeniyle, ortayaçıkmış semptomları gidermek için aralıklarla kullanmaktan çok, düzenliolarak uygulanmalıdır. Nebulizasyon, her keresinde yeni Ampul kullanılarak,yetişkinler ve çocuklarda günde 4 veya hekimin önerdiği kadar (ağırdurumlarda uygulama sıklığı hekim önerisine gö-re günde 5 veya 6kereye kadar yükseltilebilir) uygulanmalıdır. 5 ile 10 dakikalıknebulizasyon süresi klinikte etkili olarak kabul edilmektedir.Günlük maksimum kullanım dozu 5 veya 6 kez 1 Ampuldür.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.