Klinoksin

Klinoksin

Ampul IM/IV

Deva

Klindamisin 2-fosfat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul

: : 600 mg/4 mLx1 Ampul.

Eşdeğeri: Cleocin Fosfat Ampul: 300 mg/2mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Clin Ampul: 300 mg/2mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(İ.E.Ulagay);Klindan Ampul: 300 mg/2mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(Bilim);Meneklin Ampul: 300 mg/2mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(TümEkip).

Klinoksin

Kapsül

Klindamisin HCI monohidrat

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: CleocinKapsül: 150 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);ClinKapsül: 150 mgx16 kapsül(İ.E.Ulagay);KlindanKapsül: 150 mgx16 kapsül(Bilim).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yolu enfeksiyonları;akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları, erizipel veparonişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit veseptik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endometrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tuboovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal apse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrek hastalığıolanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Orta ve ağırkaraciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresi uzamaklabirlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilme-miştir. Klindamisin anne sütünegeçmektedir.

Yan Etkileri: Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nö-romüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nö-romüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir.Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Klinoksin Ampul: erişkinlere IV veya IM olarak aerob, Grampozitifkokların ve çok duyarlı anaerobların neden olduğu ağır enfeksiyonlardagünlük doz 600-12000 mg’dir. Bu doz 2 veya 3 eşit kısma bö-lünerek eşitaralarla uygulanır.Daha ağır enfeksiyonlarda günlük doz 1200-2700mg’dir.Bu doz 2-3eşit kısma bö-lünerek eşit aralıklarla uygulanır. Çok ağır enfeksiyonlardadoz artırılabilir. erişkinlere IV olarak günde 4800 mg’ye kadar verilebilmektedir.Bir kerede verilen IM doz 600 mg’yi aşmamalıdır. 2 yaşından büyük çocuklaraIV veya IM olarak ağır enfeksiyonlarda vücut ağırlığının herkg’si için günde 15-25 mg olarak verilir. Daha ağır enfeksiyonlardavücut ağırlığının her kg’si için günde 25-40 mg olarak verilir. Budozlar 3 veya 4 eşit kısma bö-lünerek eşit aralarla uygulanır.KlinoksinKapsül: erişkinlereağır enfeksiyonlarda 6 saattebir 150-300 mg, daha ağır enfeksiyonlarda 6 saatte bir 300-450 mg olarakverilir.Çocuklaraağır enfeksiyonlarda kg başına 8-16 mg olarakhesaplanan günlük doz, 3 veya 4 eşit kısma bö-lünerek eşit aralarlaverilir. Daha ağır enfeksiyonlarda kg başına 16-20 mg olarak hesaplanangünlük doz 3 veya 4 eşit kısma bö-lünerek eşit aralarla verilir.bhemolitik streptokokların nedenolduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.