Kolestor

Kolestor

Kolestor nedir ne için kullanılır, Kolestor nasıl kullanılır, Kolestor ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Atorvastatin

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mg 30 tablet.

Endikasyon:

 Primerhiperkolesterolemi, heterozygot familyal ve nonfamilyal hyperkolesterolemi vekombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol, LDl kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDl kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontrendikasyon:

 Atorvastatine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri:

 Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi:

 Kolestortedavisine başlamadan önce, hasta standart kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve tedavi sırasında da bu diyete devam edilmelidir.Kolestor’önerilen başlangıç tedavi dozu, günde bir kez 10 veya 20 mg’lik bir tablettir.Başlangıç ve sürek dozları, hastaların hedef LDlC düzeylerine (bkz.NCEp tedavi kılavuzu) ve tedaviden alınan yanıta göre belirlenmelidir. %45 ve üzeri LDL düşüşü hedeflenen hastalarda önerilen sürek dozu, 40 mg’dir. Doz Ayarlamaları 4 hafta ya da daha uzun aralıklarla yapılmalıdır.En yüksek doz, günde bir kez 80 mg’dir. Tabletler günün herhangi bir zamanında, yemeklerle veya aç karnına alınabilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...