Kolestor

Kolestor

Film Tablet

Eczacıbaşı

Atorvastatin

Ambalaj: 10 mgx30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mgx30tablet.

Eşdeğeri: Ator Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Sanovel);LipitaksinFilm Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Fako);Lipitor Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Pfizer);Saphire Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Aset);Tarden Film Tablet: 10 mgx30 tablet, 20 mgx30 tablet, 40 mgx30 tablet(Mecom).

Endikasyon: Primerhiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve nonfamilyal hiperkolesterolemi vekombine (miks) hiperlipidemili (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselentotal kolesterol, LDlkolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerindüşürülmesinde ve HDlkolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzereendikedir.

Kontra Endikasyon: Atorvastatine aşırı duyarlığı olan, aktif karaciğerhastalığı olan veya devamlı olarak normal üst sınırı 3 kat aşan açıklanamayanserum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik dö-neminde,emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan gebe kalmapotansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesterolemininuygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi vealtta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri: Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğukalgınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yolenfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi: Kolestortedavisine başlamadan önce, hasta standart kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve tedavi sırasında da bu diyete devam edilmelidir.Kolestor’unönerilen başlangıç tedavi dozu, günde bir kez 10 veya 20 mg’lik bir tablettir.Başlangıç ve sürek dozları, hastaların hedef LDlC düzeylerine (bkz.NCEptedavi kılavuzu) ve tedaviden alınan yanıta göre belirlenmelidir. %45 veyaüzeri LDL düşüşü hedeflenen hastalarda önerilen sürek dozu, 40 mg’dir. Dozayarlamaları 4 hafta ya da daha uzun aralıklarla yapılmalıdır.En yüksek doz, günde bir kez 80mg’dir. Tabletler günün herhangi bir zamanında, yemeklerle veya aç karnınaalınabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.