Losefar

Losefar

Kapsül

Eczacıbaşı

Sefaklor

Ambalaj: 250 mgx16 Kapsül

: : 500 mgx12 kapsül.

Eşdeğeri: KefsidKapsül: 500 mgx12 kapsül(Fako).

Losefar

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz

Sefaklor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL

: : 250 mg/5 mLx100 ml.

Eşdeğeri: CeclorOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Lilly);Kefsid Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Fako).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerdenkaynaklanan otitis media, pnö-moni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor,sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefaklor vevarfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi: Losefar Kapsül: Erişkinlerde normal doz, 8 saatte bir 250 mg’dir.Ağır enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı olan bakterilerin yol açtığıenfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Günlük en yüksekdoz 4 gramdır. Tedavi süresi, streptokoksik enfeksiyonlarda en az10 gün olmalıdır.Losefar Süspansiyon: Günlük doz, kilogram başına 20mg üzerinden hesaplanır ve üçe bö-lünerek 8 saatte bir verilir. Ağırdurumlarda doz iki katına çıkarılabilir, günlük doz 1 gramı geçmemelidir.Tedavi süresi, özellikle streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10gün olmalıdır. Otitis media tedavisinde, hesaplanan günlük toplamdoz, ikiye bö-lünerek 12 saatte bir verilebilir. 10 kg’dan büyük çocuklarda250 mg süspansiyonun kullanılması uygundur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.