Losefar

Losefar

Losefar nedir ne için kullanılır, Losefar nasıl kullanılır, Losefar ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Sefaklor

Ambalaj:

 250 mgx16 Kapsül

: : 500 mgx12 kapsül.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerden kaynaklanan otitis media, pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefrit ve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Türevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Uyarılar:

 Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor,sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirgin Derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklor Düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer. Bu nedenle emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bazı Hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalar görülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğü bildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadir görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklor Tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sefaklor ve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi:

 Losefar Kapsül: Erişkinlerde normal doz, 8 saatte bir 250 mg’dir.Ağır enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı olan bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar da doz iki katına çıkarılabilir. Günlük en yüksek doz 4 gramdır. Tedavi süresi, streptokoksik enfeksiyonlarda en az10 gün olmalıdır.Losefar Süspansiyon: Günlük doz, kilogram başına 20 mg üzerinden hesaplanır ve üçe bölünerek 8 saatte bir verilir. Ağır Durumlarda doz iki katına çıkarılabilir, günlük doz 1 gramı geçmemelidir.Tedavi süresi, özellikle streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10gün olmalıdır. Otitis media tedavisinde, hesaplanan günlük toplam doz, ikiye bölünerek 12 saatte bir verilebilir. 10 kg’dan büyük çocuklarda 250 mg süspansiyonun kullanılması uygundur.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...