Mercaptopurin

Mercaptopurin

Mercaptopurin nedir ne için kullanılır, Mercaptopurin nasıl kullanılır, Mercaptopurin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Mercaptopurin Tablet

Atafarm

Merkaptopürin

Mercaptopurin Ambalaj: 

50 mgx25 tablet.

Eşdeğeri: PuriNetholTablet: 50 mgx25 tablet(GSK).

Mercaptopurin Endikasyon:

Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve akutlenfoblastik lö-semiyle akut miyeloid lö-semide sürek tedavisindeözellikle endikedir.Aynı zamanda kronik granülositik lö-semi tedavisindede kullanılır.

Kontra Endikasyon:

Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir.

Mercaptopurin Uyarılar:

Merkaptopürin, ancak bu türilaçların uygulanmasında deneyimli doktorların kontrolü altındakullanılacak bir aktif sitotoksik ajandır. Gebelikte her olguda fetusagelebilecek olası tehlikeyle hastaya sağlanması beklenen yarararasında tercih yapılmalıdır. 6-merkaptopürin alan anneler emzirmemelidir.

Mercaptopurin Yan Etkileri:

Başlıcayan etkisi lö-kopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur.İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve bliyer stazgö-rülmüştür. Bazan anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir.6-merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmişve nadiren de bağırsak ülserasyonu meydana gelmiştir.Nadiren ateş ve deri dö-küntüsügö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Allopurinol 6-merkaptopürininkatabolizma hızını azalttığından, bir-likte uygulandıklarında,6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesişarttır. 6-merkaptopürinle birlikte verilince varfarinin antikoagülanetkisinin engellendiği kaydedilmiştir.

Mercaptopurin Doz Önerisi:

Erişkin ve çocuklar için uygulanan doz 2.5 mg/kg/-gün dür.Ancak, ilacın alınma süresi ve dozu merkaptopürin ile birlikte verilendiğer sitotoksik ilaçların cinsine ve dozuna bağlıdır. Doz, hastanın genel durumu değerlendirildikten sonra dikkatlice ayarlanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...