Miambutol

Miambutol

Miambutol nedir ne için kullanılır, Miambutol nasıl kullanılır, Miambutol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Koçak

Etambutol HCI

Ambalaj: 500 mgx50 Tablet.

Eşdeğeri: TambutolTablet: 500 mgx50 tablet(Atabay).

Endikasyon: Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir veya iki antitüberkülotik ilaçla kombinasyon halinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Etambutoladuyarlı olan veya optik nevriti olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Gebelerde, fetüs üzerinde kayda değer bir etkibırakmamakla birlikte, doğum yapabilecek kadınlardaki olası teratojeniketkisi dikkate alınmalıdır. Renal fonksiyonu düşük hastalardailacın dozu azaltılmalıdır. Etambutolun gö-rme yeteneği üzerineters etkileri olabileceğinden fiziksel incelemeye oftalmoskopi,parmak perimetresi ve renk ayrımı da dahil olmalıdır.

Yan Etkileri: Uzun sürelitedavilerde ve doza bağlı olarak optik nevritisle ilgili olarakvisual acucity’de azalma gö-rülür. Alerjik kızarıklıklar, gastrointestinalbozukluklar, konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, ateş, baş ağrısı,uyku hali, anoreksi, abdominal ağrılar, halusinasyon, ürik asit düzeyindeartış ve geçici olarak karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Miambutoltüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı,kesinlikle diğer anti tüberküloz ilaçlarla kombine kullanılmalıdır.Günlük dozuntamamı bir kerede alınmalıdır. Absorpsiyonu gıdalarla birliktealındığında pek etkilenmediğinden tok karnına kullanılabilir.İlk kez tüberküloz tedavisi uygulanan hastalara 15 mg/kg/-gün, tek dozolarak verilir. Daha önce tüberküloz tedavisi yapılmış hastalara25 mg/kg/gün tek doz, 60 gün sonra doz 15 mg/kg/gün’e düşürülerek tedaviyedevam edilir. 13 yaşından küçük çocuklarda kullanımı ö-nerilmez.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...