Mirena

Mirena

Mirena nedir ne için kullanılır, Mirena nasıl kullanılır, Mirena ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Rahimiçi Sistem

Schering

Levonorgestrel

Ambalaj: 52 mgx1 sistem.

Endikasyon: Gebeliğin önlenmesi, idiyopatik menoraji, estrojenreplasman tedavisi sırasında endometriyal hiperplaziye karşıkorunmada endikedir.

Kontra Endikasyon: Gebelik veya gebelik kuşkusu; mevcut ya da tekrarlayanpelvik enflamatuvar hastalığı; genital enfeksiyon; postpartum endometrit;son 3 ay içinde enfekte düşük; servisit; servikal displazi; rahim yada serviksin habis tümörleri; nedeni bilinmeyen anormal uterus kanamaları;rahim boşluğunun biçimini bozan fibroidler de dahil olmak üzerekonjenital ya da edinilmiş uterus anomalileri; artmış enfeksiyoneğilimine yol açan durumlar; akut karaciğer hastalıkları veya karaciğertümö-rü; levonorgestrele karşı olabilecek aşırı duyarlılık durumu.

Uyarılar: Aşağıdaki durumlardan herhangi biri varsa ya dailk kez ortaya çıkıyorsa, intrauterin levonorgestrel ancak uzmanönerisi ve kontrolü dahilinde kullanılmalı ya da sistemin çıkarılmasıdüşünülmelidir. Migren, asimetrik görme kaybıyla seyreden fokalmigren ya da geçici beyin iskemisine yö-nelik başka belirtiler,alışılmışın dışında şiddetli baş ağrısı, sarılık ve belirgin tansiyonyükselmesi, meme kanseri de dahil olmak üzere hormonal bağımlılıkgösteren tümör ya da buna ilişkin şüphe, inme ya da miyokard enfarktüsügibi ağır arteriyel hastalıklar. Emziren kadınların sütünde düşükmiktarlarda levonorgestrel saptanmıştır.İntrauterin levonorgestrel müstahzarıemzirme dö-neminde ilk tercih edilecek yöntem olarak önerilmemektedir.

Yan Etkileri: Gö-rülen en sık yan etki menstrüelkanama düzeninin değişmesidir. Lekelenme, adet kanamasının süresindeuzama ya da kısalma, düzensiz adet kanamaları, oligo/amenore, kanamamiktarında artma, sırt ağrısı ve dismenore gibi rahatsızlıklarmeydana gelebilmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Primidon, barbitürat, fenitoin,karbamazepin, rifampisin ve okskarbazepin gibi karaciğer enzimindüksiyonu yapan ilaçlar, hormonal kontraseptiflerin etkisiniazaltabilmektedir. İntrauterin levonorgestrelin bu tür ilaçlarlaetkileşimi araştırılmamıştır. 

Doz Önerisi: Mirenarahim boşluğuna yerleştirilir. Uygulamadanönce kadın,Mirena’nın etkinliği, riskleri ve yan etkileri hakkındabilgilendirilmelidir. Memeleri de içeren bir jinekolojik muayeneyapılmalı ve bir gebeliğin olmadığı saptanmalıdır. Uygulamadan4-12 hafta sonra kadın tekrar muayene edilir. Klinik açıdan daha yakınbir izlem gerekmiyorsa kontrol muayeneleri yılda bir kez yapılır.Fertil çağdaki kadınlarda,Mirenarahim boşluğuna siklusun ilk 7 günü içinde uygulanır.Mirenakullanım süresinin sonundasiklusun herhangi bir gününde yeni birMirenarahim içi sistemle değiştirilebilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...