Monolong SR

Monolong SR

Mikropellet

Kapsül

aris

İzosorbit5-mononitrat

Ambalaj: 40 mgx30 Kapsül

: : 60 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri: MonodurTablet: 60 mgx30 tablet(AstraZeneca).

Endikasyon: Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris krizlerinin profilaksisinde; kalp krizlerinden sonra ortayaçıkan anjina pektoris rahatsızlığında; kronik miyokard yetmezliğininsürekli tedavisinde ya tek başına ya da kalp glikozidleri, diüretiklerveya hidralazinle birlikte kullanılır

Kontra Endikasyon: Nitratlarakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, düşük sistolik basınçla seyredenakut kalp enfarktüsünde, akut dolaşım blokajında (şok ve vaskülerkollaps vb), çok düşük hipotansiyonlarda, akut anjina pektoris krizlerinintedavisinde, kor pulmonale ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında(belirgin anemi vb), kafa travması ve serebral hemorarjisi olanlarda,hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatisi olanlarda, kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre devamlı olarak kullanıldığında, ilacınhemodinamik etkilerine karşı, tolerans gelişebilir. Yine, uzunsüre devamlı kullanılmasından sonra, ilacın kesilmesi gerektiğinde,bunun birden bire değil, dozun giderek azaltılması şeklinde yapılmasıönerilir.Hastalarailaçla birlikte alkol almamaları gerektiği söylenmelidir. Araç vemakine kullanmada güçlük olabileceği hastalara bildirilmelidir.Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. İlacın çoğu anne sütünegeçebildiğinden uygulama sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavininbaşlangıcında “nitrat baş ağrısı” diye bilinen bir baş ağrısı oluşabilir.Tedavinin ilk günlerinde tansiyon düşmesi, baş dönmesi, kalp atışlarındahızlanma (taşikardi) gibi belirtiler gö-rülebilir Bu etkilerindışında bulantı, yüzde kızarma oluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: İlacın hipotansifetkisibblokerler, kalsiyum antagonistleri,trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında şiddetlenir.

Doz Önerisi: Önerilen doz, günde 40 ya da 60mg’lik 1 Kapsüldür.Kapsüller çiğnenmemeli, bir bardak suyla yutulmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.