Neupogen

Neupogen

Enjeksiyona Hazır Şırınga

Roche

Filgrastim (gCSF)

Ambalaj: 30 milyon Ü/0.5 mLx5 şırınga

: : 48 milyon Ü/ 0.5 mLx5 şırınga.

Endikasyon: Kronikmiyeloid lö-semi ve miyelodisplastik belirtiler dışında malignhastalık nedeniyle sitotoksik kemoterapi gö-ren hastalarda febrilnötropeni oluş sıklığının ve nötropeni süresinin azaltılmasındave miyeloablatif tedaviden sonra kemik iliği nakli uygulanan hastalarınnötropeni süresinde ve klinik patolojik değişimlerinde endikedir.Filgrastim, miyelosupresif ya da miyeloablatif tedavi sonrasındaotolog periferik kan progenitör hücrelerin harekete geçirilmesiamacıyla tek başına veya kemik iliği baskılayıcı kemoterapininardından PKPH enfüzyonuyla sağlanan hematopoetik iyileşmeyi hızlandırmayayö-nelik uygulamalar için endikedir. Ağır konjenital nötropeni,siklik nötropeni veya ciddi ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsüylebirlikte MNSú0.5x109/l olan idiyopatiknötropenili çocuk veya erişkin hastalarda filgrastimin uzun süreliolarak verilmesi, nötrofil sayısının artırılması ve enfeksiyonlarabağlı olayların sıklık ve süresinin azaltılması amacıyla endikedir.

Kontra Endikasyon: Duyarlığıolduğu bilinenlerde kontrendikedir. Sitotoksik kemoterapinin dozunuartırmak amacıyla belirlenmiş doz şemaları dışında kullanılmamalıdır.Anormal sitogenetik bulguları ve ağır konjenital nötropenisi(Kostman sendromu) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Duyarlı kişilerde aşırı duyarlıkreaksiyonları gelişebilir.Ciddi renal veya hepatik işlev bozukluğu olanhastalarda kullanımı önerilmez. Gebelikte ancak, beklenen terapö-tikyarar fetusun karşılaşabileceği riski maruz gösterebildiği takdirdekullanılmalıdır.Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlara önerilmez.

Yan Etkileri: Kas ve iskeletsisteminden kaynaklanan ağrılar, üriner sorunlar (daha çok hafifya da orta şiddette dizüri), kan basıncında geçici düşüşler, baş ağrısı,diyare, hepatomegali, alopesi, osteoporoz ve deri kızarıklıklarıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Hızla bö-lünen miyeloid hücrelerinmiyelosupresif sitotoksik kemoterapiye olan duyarlığı göz önünealındığında, filgrastimin, sitotoksik kemoterapiden 24 saat önceyle24 saat sonrası arasındaki sürede kullanılmaması önerilir. Salinçö-zeltileriyle seyreltilmemelidir.

Doz Önerisi: Önerilen doz 0.5 MU (5µg)/kg/gün ile 1.0 MU (10µg)/kg/gün arasındadır.Neupogen, 20 mL %5’lik glikoz solüsyonu içinde seyreltilmelidir.Neupogen’in ilk dozu; sitotoksik kemoterapidensonra 24 saatten önce verilmemelidir, kemik iliği enfüzyonundansonra ise 24 saat içinde uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.