Nortan

Nortan

Tablet

SanofiAventis

Atenolol

Ambalaj: 50 mgx28 Tablet

: : 100 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:

TensinorTablet: 100 mgx28 tablet(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Hipertansiyonunkontrolünde, tek başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla birlikteözellikle tiyazit tipi bir diüretikle birlikte verilebilir. Ayrıca,koroner ateroskleroza bağlı anjina pektorisin uzun süreli kontrolündeendikedir.

Kontra Endikasyon: Sinüs bradikardisi,1. dereceden büyük kalp bloğu, kardiyojenik şok ve belirgin kalp yetersizliğindekullanılmamalıdır.

Uyarılar: Konjestif kalp yetersizliğiolan hastalarda, dolaşım fonksiyonunu destekleyici sempatik stimülasyongereklidir.bblokajmiyokardın kontraktilitesini bastırarak kalp yetersizliğiniağırlaştırabilir. Atenolol tedavisi birdenbire kesilmemeli vehasta bu konuda uyarılmalıdır. Tedavi kesileceği zaman, hastalarınfiziksel aktivitelerini azaltmaları önerilmelidir. Ameliyatolacak hastalarda atenolol 48 saat önceden kesilmelidir.badrenerjik blokaj hipertiroidininbazı klinik belirtilerini (örn. taşikardi) maskeleyebilir.bblokajın ani olarak kaldırılması,tiroid fırtınası oluşturabilir. İlacın yararı, fetüs üzerindeolası bir riskten daha ağır basıyorsa gebelerde kullanılabilir.Anne sütüne geçtiğinden emziren annelere verilmemelidir.

Yan Etkileri: Çoğu hafifve geçici nitelikte olmak üzere bradikardi, kalp yetmezliği, kalpbloku, ventriküler taşikardi, ekstremitelerde soğukluk, posturalhipotansiyon, bacak ağrısı, baş dönmesi, başta boşluk hissi, yorgunlukhali, letarji, uyku hali, depresyon, diyare, bulantı, dispne, raller,deri dö-küntüleri, gözde kuruluk gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Rezerpingibi katekolaminleri boşaltan ilaçlarla birbbloker birlikte verilirse aditifetki ortaya çıkabilir.bbloker ile klonidini birlikte kullananlarda,tedaviyi kesmek gerektiğinde, klonidinin yavaş yavaş kesilmesindenbirkaç gün önce,bblokertedavisi kesilmelidir. Ca+kanal blokerleri (verapamilve diltiazem) ile birlikte kullanıldığında bradikardi, ileti bozukluklarıya da kalp yetersizliği gelişebilir

Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 50 mg veya 100 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.