Novopyrine

Novopyrine

Ampul

Biosel

Dipiron

Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul.

Eşdeğeri:

Adepiron Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineM Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);Nogesic Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Koçak);Novalgin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(SanofiAventis);NovoPlan Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma);Sebon Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Akdeniz).

Endikasyon: Şiddetli akut ve kronik ağrılar(örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümörağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar); mide bağırsak kanalına,safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kö-kenli,şiddetli akut ve kronik ağrılar; başka önlemlerle, örneğin soğuknemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle samannezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yoluenfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarınakarşı aşırı duyarlığı (analjezik astması, analjezik intoleransı)olan kişiler dipiron kullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler.Aynı durum, az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran,yüzde şiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerde özellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyonvarsa kullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçükveya 5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinile kullanıldığında siklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipironve alkol birbirlerinin etkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: Alışılmış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz günde3-4 kez tekrarlanabilir. 1 g’nin üstündeki dozlar IV yoldan çok yavaşolarak uygulanmalıdır. Maksimum bir kerelik doz 2.5 g ve günlük doz 5g’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.