Nurofen

Nurofen

Draje

Abdi İbrahim

İbuprofen

Ambalaj: 200mgx20 draje.

Eşdeğeri:

Gerofen Film Tablet: 200 mgx20 tablet(Münir Şahin);RepozalTablet: 200 mgx20 tablet(Günsa).

Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer nonromatoid (seronegatif)artropatilerin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: İbuprofenekarşı aşırı duyarlığı olanlarda ve Aspirin ile diğer nonsteroidalantienflamatuvar ajanlara karşı bronkospastik, anjiyoödem, burunpolipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilerde kontrendikedir.Ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlığı öyküsübulunanlara verilmemelidir.

Uyarılar: İbuprofen kullanımı sırasındagörmede bulanıklık, skotomada ve renk belirlemesinde karışıklıkgö-rüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafındankontrol edilmelidir. Gebelikte, mümkünse, ibuprofen uygulamasındankaçınılmalıdır.Gebeliğin geç dö-nemlerinde uygulanmasından kaçınılmalıdır.Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır ve emzirilençocuklarda olumsuz etki beklenmez.

Yan Etkileri: Nadirenciltte kızarıklık, deri dö-küntüsü ve ödem gibi alerjik reaksiyonlarve görme bozukluğuna neden olduğuna dair raporlar vardır. Renalpapiler nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinalintolerans, kanama, trombositopeni, işitme kaybı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Tiyazit grubudiüretik kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipiantikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğindendikkat edilmelidir.

Doz Önerisi: Günlük doz 3-4x1 drajedir. Maksimum günlük doz 2.4g’dir.

Nurofen Cold&Flu

Tablet

İbuprofen 200 mg,psödoefedrin HCl 300 mg

Ambalaj: 12 tablet.

Endikasyon: Grip,soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen buruntıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Gastroduodenalülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Astım hastaları, salisilatlara vediğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve gebelerancak doktor kontrolü altında kullanabilirler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonbozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Semptomlar 3 günden fazla sürerse, tedavi gözdengeçirilmelidir. Yüksek tansiyonu olanlar, kalp hastaları, şeker hastaları,tiroid hastaları ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Araçve taşıt kullananlar dikkatli olmalıdırlar.Gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. İbuprofen ve psödoefedrin az miktarda anne sütüne geçmektedir.Genel bir önlem olarak, emziren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Ciddiallerjik yan etkilere neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve tedavigözden geçirilmelidir. Bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrısıseyrek de olsa görülür. Hepatoksik etki potansiyeli vardır. Nadiren de olsamide ağrısı, mide yanması ve ciltte kızarıklık olabilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksektansiyon veya depresyon nedeniyle ilaç kullananlarda bu kombinasyon dikkatlekullanılmalıdır. Diğer ibuprofen içeren ilaçlar ve diğer ağrı kesici ilaçlarile birlikte kullanılmamalıdır. Bu kombinasyon, MAOI'leri ile birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, başlangıçdozu olarak su ile birlikte 2 tablet ve eğer gerekli ise her 4-6 saatte 1 veya2 tablet şeklinde kullanılmalıdır. Günde 6 Tabletten fazla kullanılmamalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir. 7 günden daha uzun sürekullanılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.