Physiotens

Physiotens

Film Kaplı Tablet

Solvay

Moksonidin

Ambalaj: 0.2 mgx28 tablet

: : 0.4 mgx28 tablet.

Endikasyon: Hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Moksonidine aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir. Ayrıca hasta sinus sendromu veya ciddi bradikardilerde(istirahat halinde kalp atım hızı 50 vuruş/dak’ın altında) moksonidinuygulaması kontrendikedir.

Uyarılar: Moksonidin, birbblokerile kombine edilmiş ise ve her iki ilacın da kesilmesinin gerektiği durumlarda,bblokerin daima daha önce kesilmesigerekir. Moksonidin tedavisi hiçbir zaman aniden kesilmemelidir. Gebelerdeancak potansiyel yararların, fetüse olası zarara üstün olduğuna karar verilmesihalinde kullanılmalıdır. Ancak öte yandan, klinik öncesi çalışmalardakonjenital anomali oluşumu ve üreme üzerine olumsuz etkiler gösterilmemiştir.Uyuklama hali ve halsizlik bildirilmiş olduğundan, araç kullanma ve aletişletimi gibi beceri isteyen işlemlerde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, baş ağrısı, genel yorgunluk ve uyku haligörülebilir. Bu semptomlar tedavinin ilk birkaç haftası içinde genellikleazalır. Daha seyrek bildirilen yan etkiler ise bulantı, uykuya dalış güçlüğü vecilt döküntüleri ve kaşıntı gibi allerjik reaksiyonlardır. Çok seyrek olgulardaanjiyonörotik ödem bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer antihipertansif ilaçlarla eş zamanlıuygulanmasında aditif etki beklenmelidir. Trisiklik antidepresanlarla birlikteuygulanmamalıdır. Moksonidin, lorazepam tedavisi gören kişilerde bozulmuşkognitif performansı orta derecede artırmıştır. Öte yandan moksonidin, eşzamanlı kullanıldıklarında benzodiyazepinlerin sedatif etkilerini artırabilir.

Doz Önerisi: Normal koşullarda başlangıç dozu 0.2 mg/gün’dür. Maksimumgünlük doz ise iki eşit doza bölünmüş halde toplam 0.6 mg/gün’dür.Bir kerede verilebilecek en yüksekdoz 0.4 mg’dir. Tüm doz ayarlamaları bireylerin yanıtına göre ayarlanmalıdır.Moksonidin yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir. Böbrek yetmezliğiolan olgularda dozaj hastanın bireysel durumuna göre ayarlanmalıdır. Moksonidinhemodiyaliz ile düşük düzeyde elimine edilebilmektedir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.