Rebetol

Rebetol

Rebetol nedir ne için kullanılır, Rebetol nasıl kullanılır, Rebetol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kapsül

Ribavirin

Ambalaj:

 200 mgx70 ve 84 kapsül.

Endikasyon:

 Ribavirin ve interferon alfa2b kombinasyon tedavisi,interferon alfa monoterapisinin ardından nüks eden kronik C hepatitinin tedavisinde;yüksek ALT değeri olan, serum HCv RNA’sı pozitif, portal fibrozis veya yüksek enflamatuvar aktivitesi olan daha önce tedavi edilmemiş, histolojik olarak kronik hepatit C’si olduğu saptanan hastaların tedavisinde endikedir.Hastalar, 18 yaş veya üzerinde olmalı ve kompanse karaciğer hastalığı bulunmalıdır.

Kontrendikasyon:

 Ribavirine ya da interferon alfa2b veya herhangi biralfa interferona karşı hipersensitivite öyküsü olanlarda; önceki altı ay içinde stabil veya kontrol altında olmayan kalp hastalığı da dahil, önceden mevcut ağır kalp hastalığında; gebelerde ya da eşleri gebe olan erkeklerde;emziren kadınlarda; hemoglobinopatilerde (örneğin talasemi, orak hücre anemisi); böbrek yetmezliği olan hastalar dahil, ağır, düşkünleştirici tıbbi durumlarda; özellikle ağır depresyon, intihara eğilim ya da intihar düşüncesi gibi ağır psişik durumların varlığında; epilepsi ve/veya baskılanmış merkezi sinir sistemi fonksiyonu; dekompanse karaciğer sirozu, ağır karaciğer disfonksiyonu;kısa dönemli kortikosteroid kesilmesi dışında immünsüpresif ajanların yakın zamanda tedavi edilmiş veya edilmekte olan hastalarda; otoimmün hepatit ve otoimmün hastalık öyküsü varlığında; bağışıklığı baskılanmış transplant alıcılarında; konvansiyonel tedavi ile kontrol edilemeyen, önceden mevcut tiroid hastalığında, kontrendikedir.

Uyarılar:

 Ribavirin monoterapi olarak etkili değildir ve tek başına kullanılmamalıdır. Emzirilen bebeklerdeki advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, tedaviye başlamadan önce emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri:

 Ağız kuruluğu, terlemede artış, asteni, göğüste ağrı,yorgunluk, ateş, baş ağrısı, grip benzeri sendromlar), malaiz, rigor, sağ üst kadran ağrısı, kilo kaybı, baş dönmesi, parestezi, abdominal ağrı, anoreksi,diyare, dispepsi, bulantı), kusma, artralji, kas iskelet ağrısı, miyalji,ajitasyon, anksiyete, konsantrasyon azalması, depresyon, emosyonel labilite,insomnia, irritabilite, sinirlilik, somnolans, anemi, viral enfeksiyon, öksürük,dispne, farenjit, rinit, alopesi, pruritus, döküntü, kuru cilt, tat bozukluğu,bulanık görme, nötropeni görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Ribavirin, in vitro olarak zidovudin ve stavudin fosforilasyonu inhibe eder. Ribavirin ile bu iki ajanın kullanımısırasında plazma HIV RNA düzeylerinin izlenmesi önerilir. Eğer HIV RNA düzeylerinde artış olursa, ribavirin ile revers transkriptaz inhibitörleri birlikte kullanımı, yeniden değerlendirilmelidir.

Doz Önerisi:

 Oral yoldan her gün 1000-1200 mg dozunda, iki doza bölünmüş olarak (sabah ve akşam), haftada 3 kez (gün aşırı) 3 milyon IU dozunda interferon alfa 2b enjektabl çözeltisi ile kombine olarak uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...