Tetradox

Tetradox

Tetradox nedir? Tetradox ne için kullanılır, Tetradox nasıl kullanılır, Tetradox ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tetradox 100 mg Kapsül

Doksisiklin

Tetradox Ambalaj:

Tetradox 100 mgx14 kapsül.

Endikasyon:

Duyarlı Mikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Herhangi Bir tetrasikline duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Tetradox Uyarılar:

Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasında kullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşına kadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalarda aşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivite görülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğun dişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılması gerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Tetradox Yan Etkileri:

Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenital bölgede inflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Makülopapüler ve eritematöz döküntüler, fotosensitivite reaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit görülebilir. Ürtiker, anjiyonörotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesi olan olgularda görülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili görülebilir.

Tetradox İlaç Etkileşimleri:

Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilme leri nedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antiasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gören hastalarda ilaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Tetradox Doz Önerisi:

  • Erişkinler: olağan doz, tedavinin ilk gününde 12 saatte bir 100 mg; devam eden günlerde ise günde bir kez 100 mg dir.
  • Özellikle üriner sistemle ilgili ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 100 mg şeklinde günde 200 mg önerilir. erişkinlerde, komplikasyonsuz gonokok enfeksiyonlarında, günde 2 kez 100 mg şeklinde tedavi 7 gün süreyle uygulanmalıdır.
  • Neisseria Gonorrhoeae ye bağlı akut epididimoorşit olgularında, en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mg Tetradox uygulanır.
  • Primer ve sekonder sifilizde, en az 10 gün süreyle, eşit dozlara bö-lünmüş olarak, günde 300 mg Tetradox uygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında, tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmelidir.
  • Chlamydia trachomatise bağlı komplikasyonsuz üretral, endoservikal ve rektal enfeksiyonlar ve Chlamydia trachomatis ureaplasma urealyticumun etken olduğu nongonokokal üretrit olgularında, en az 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mg Tetradox verilmelidir.
  • Chlamydia trachomatise bağlı akut epididimoorşit olgularında en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mg Tetradox uygulanır.
  • 8 yaşın üzerindeki çocuklar: 35 kilo ve bunun altında ağırlıktaki çocuklarda, ilk 24 saatte 4.4 mg/kg; devam eden günlerde ise 2.2 mg/kg, erişkinlerde uygulanan doz intervalleri bölünmüş olarak uygulanır.
  • Çok şiddetli enfeksiyonlarda bu dozları üzerine çıkılabilir. 35 kg nin üzerindeki çocuklara ise normal erişkin dozları uygulanır. oral olarak kullanılan tetrasiklin grubu ilaçların bol sıvı ile alınması, özofagus irritasyonu olasılığını azaltmaktadır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...