Zoprotec

Zoprotec

Zoprotec nedir ne için kullanılır, Zoprotec nasıl kullanılır, Zoprotec ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Zofenopril kalsiyum

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 tablet.

Endikasyon:

 Hafif ve orta derecede esansiyel hipertansiyon tedavisinde ve hemodinamik olarak stabil,kalp yetmezliği belirti ve semptomları olan akut miyokard infarktüslü hastaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Zofenopril Kalsiyum veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önce ACE inhibitörü tedavisine bağlı anjionörotik ödem hikayesi olanlarda, kalıtımsal/idiyopatik anjiyonörotik ödem, şiddetli karaciğer bozukluğu, gebelik, laktasyon döneminde, etkin olarak kontrasepsiyon uygulayanlar dışındaki doğurgan dönemdeki kadınlarda, bilateral renal arter stenozu veya tek böbreklilerde unilateral renal arter stenozu.

Uyarılar:

 Özellikle ilk dozdan sonra kan basıncında belirgin bir düşmeye neden olabilir. Renovasküler hipertansiyon ve önceden var olan bilateral renal arter stenozu veya tek böbreklilerde tek böbreğe giden arter stenozu olan hastaların ACE inhibitörleriyle tedavisi sırasında şiddetli hipotansiyon riskinde artma vardır. Ender olarak, ACE inhibitörü kullananlarda, desensitizasyon sırasında veya böcek sokmasından sonra hayatı tehdit eden anafilaktik reaksiyonlar yaşadıkları bildirilmiştir. Yüz, ekstremiteler, dudaklar, mukoz membranlar, dil, glottis ve/veya larenksin anjiyoödemi, ACE inhibitörü kullanan hastalarda oluşabilir ve en sık tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkar. Zoprotec tedavisi sırasında, Zoprotec Elin kesilmesiyle kaybolan, kuru ve üretken olmayan bir öksürük oluşabilir. ACE inhibitörleri, genel cerrahi girişimler ve anestezi sırasında hastalarda hipotansiyon veya hatta hipotansif şoka yol açabilirler. Araç veya makine kullanırken bazan baş dönmesi, uyuklama ve yorgunluk hissinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, öksürük, bulantı/kusma ve ender olarak, raş,kas krampları, güçsüzlük görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Potasyum Tutucu diüretikler veya potasyum suplemanları, trombolitik ajanlar,diüretikler, lityum, anestezik tıbbi ürünler, narkotik ilaçlar/antipsikotikler,antihipertansif ajanlar, simetidin, siklosporin, allopurinol, insülin veya oralhipoglisemik ajanlar, yüksekakış diyaliz membranlarıyla hemodiyaliz,sitostatik veya immunsupresif ajanlar, sistemik kortikosteroidler ve prokainamid ile kombinasyonu önerilmez. Steroid olmayan antienflamatuvar, sempatomimetikler, alkol ile kombinasyonu dikkat gerektirir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...