Zovatin

Zovatin

Zovatin nedir ne için kullanılır, Zovatin nasıl kullanılır, Zovatin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Simvastatin

Ambalaj: 10 mg x 30 tablet

: 20 mgx30 tablet

: 40 mg 30 tablet.

Endikasyon:

 Hiperlipidemi: Heterozigot familyal hiperkolesterolemi dahil primer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa) ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDlC, TG, ve apo B düzeylerini düşürmek, ve HDl kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojik olmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir.Koroner Kalp Hastalığı: Koroner Kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koroner ölüm riskini fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma; inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypass grefti ve perkütan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardiyal revaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma; koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma, yeni lezyonların oluşumunu ve yeni total oklüzyon ların gelişmesini azaltmada endikedir.

Kontrendikasyon:

 Simvastatine Karşı aşırı duyarlılık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazları nedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyoliz olgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişinde karaciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Abdominal Ağrı, konstipasyon ve flatulans, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopati Seyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılık daha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzeri sendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibi bulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlılık sendromu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kumarin Antikoagülanlar etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozil Ve diğer fibratlar, niasin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikte verildiğinde miyopati riskini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Tedaviye genellikle 5-10 mg ile başlanır. (Diyetteki Hastalarda LDl değeri 190 mg/dL’nin altında ise tedaviye 5 mg ile başlanması, 190 mg/dL’nin üzerinde ise 10 mg ile başlanması önerilir.)Günlük miktar, akşamları tek doz olarak alınmalıdır. Daha sonra doz,her hastadan alınan yanıta göre ayarlanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...