Multiple Miyelom

Multiple Miyelom

Beyaz kan hücresinden oluşan bir kanser türüdür. Plazma hücrelerinin kontrolsüz artışından kaynaklanan hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri.

Multiple miyelom, kemik iliğinin kanseridir. Nedeni immün sistemde görevli beyaz kürelerin bir türü olan, plazma hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir. Normalde plazma hücreleri immünglobülün veya antikor adı verilen bağışıklık sistemine ait maddeleri üretirler. Ancak, multiple miyelom da plazma hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalırlar ve çok aşırı miktarda tek tip immünglobülin üretirler. Diğer tür immünglobülinlerde ise tehlikeli düzeyde azalma meydana gelir; bu durumda hasta enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelir. Dahası, kanser hücreleri kemiklerde ve kemik iliklerinde toplanarak, kemik dokusunu harap eden tümörler (kitleler) meydana getirirler, bu durum kemiklerin zayıflamasına ve kırıklara neden olabilir.

Multiple miyelom, son derece nadir bir kanser türüdür, ABD de her 100.000 kişide 3-4 kişide görülür. Bu hastalıkta yaş önemli bir risktir, hastalık genelde 60 yaş civarında ortaya çıkar. Diğer risk faktörleri; radyasyon, asbest, benzen ve pestisidlerdir.

Hastalığın ilk başlarında herhangi bir şikayet olmayabilir. Bununla birlikte multiple miyelom geliştikçe, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Kemik ağrıları, özellikle sırt, kaburga ve bazen de kollarda. Bu ağrıların ortaya çıkabilmesi için miyelom hücrelerinin sayısı kemikte harabiyet oluşturabilecek kadar çok olmalıdır
 • Sık sık enfeksiyonlara yakalanmak
 • Halsizlik
 • Kanamaların artması, özellikle burun ve dişetlerinde
 • Vücutta kolayca çürüklerin meydana gelmesi
 • Ciltte genel bir hissizlik
 • Ciddi böbrek şikayetleri
 • Tat duyusunun kaybolması
 • Bulantı ve kusma
 • Zihin bulanıklığı

Tanının konmasında doktorunuzun şüphelenmesi ve kan tahlilleri yönlendiricidir. Kanser hücrelerinin kemik iliğini işgal etmesine bağlı olarak, normal kırmızı kan hücrelerinin üretimi azalır ve hastada kansızlık (anemi) ortaya çıkar. Kan testlerinde ayrıca artmış immünglobülinlerden dolayı protein miktarında artış saptanır. 24 saatlik idrarda, hastalığa yönelik anormal proteinler saptanabilir.

Vücuttaki uzun kemiklerin, kafatası ve göğüs röntgenlerinin çekilmesi miyelom tanısının konmasında destekleyici bilgiler verir ve kemiklerdeki zayıflamayı ortaya koyar. Plazma hücrelerinin anormal derecede arttığını ispatlamak için kemik iliği biyopsisi yapmalıdır. Normalde plazma hücreleri kemik iliğindeki hücrelerin %5 inden daha azını teşkil ederler. Ancak miyelomlu hastalarda bu oran %10-%90 arasında olabilir. Tanısal amaçla yapılan kemik iliği biyopsisinde, %30'dan fazla plazma hücresi saptanası multiple miyelom tanısı koydurur.

Tanı konduktan sonra, kanserin yaygınlığını saptamaya yönelik testler yapılarak hastalığın evresi saptanmalıdır. Evreleme karmaşık bir işlem sayılabilir ve protein düzeyine, kalsiyum seviyelerine, böbrek fonksiyonlarına ve kemik hasarına göre belirlenir. Aşağıdaki evreleme, her klinik tarafından uygulanmıyor olabilir veya değiştirilerek uygulanıyor olabilir.

 • Evre - I: az miktarda kanseri hücresi vücuda yayılmıştır ve hastada herhangi bir şikayet olmayabilir.
 • Evre - II: yayılım birinci evreye göre daha fazladır.
 • Evre - III: çok sayıda kanser hücresi vücuda yayılmıştır. Aynı zamanda kansızlık, kemik hücrelerinin yıkımına bağlı olarak kan kalsiyum miktarının artışı, üçten fazla kemikte tümöral kitle veya kanda M-protein adı verilen protein miktarının artışı olabilir.

Hastaların yaklaşık olarak %15 i tanı konulduktan sonraki ilk üç ay içinde yaşamlarını yitirirler. Çoğu hastada ise hastalık 2-5 yıl süresinde yavaş yavaş ilerler ve durumun aniden kötüleştiği bir dönemle sona erer.

Kişileri radyasyon, asbest, benzen ve pestisidlerden koruyarak multiple miyelomalı hastaların sayısını bir miktar azaltmak mümkündür.

Tedavi

Eğer hastada her hangi bir belirti (şikayet) yoksa tedavi hastalık ilerleyene kadar ertelenebilir, ancak hastanın genel durumu iyi değerlendirilmelidir.

Tedavi başladığında:

 • 1 veya 2 yıl boyunca sürecek 4-6 haftalık ilaç tedavileri (kemoterapi) uygulanır. Bu tedavi ile hastaların %70 inde bir miktar iyileşme ve %10'unda tam remisyon (tam iyileşme dönemi) elde edilebilir.
 • Belirli kemiklerin tutulduğu hastalarda radyasyon tedavisi uygulanabilir.
 • Ciddi enfeksiyonların oluşmasının engellenmesi için intravenöz (damar içine) immünglobülin verilebilir.
 • Kemik iliği transplantasyonu. Bu tedavi 65 yaşın altındaki hastalarda ve özellikle hastalığın ilk başlarında fayda sağlayabilir.
 • Ancak yukarıda açıklanan tedavi yöntemlerinden herhangi birinin hastaları tam olarak tedavi edebileceği kesin değildir, ancak bu yöntemler hastaların uzun yıllar yaşamasına katkıda bulunabilir.

Eğer sizde sık sık enfeksiyon gelişiyorsa, kemik ağrısı, sık burun kanaması, küçük bir kesik sonucu uzun süreli kanama, kolay çürük oluşumu ve anormal derecede halsizlik şikayetleriniz varsa vakit geçirmeden hekiminize müracaat edin. Özellikle 50 yaşın üzerindeki kişiler bu tür şikayetler konusunda dikkatli olmalıdır.

Multiple miyelomlu hastaların %29'u tanı konulduktan sonra 5 yıldan fazla yaşamaktadırlar. Ancak multiple miyelomlu her hangi bir hasta için 5 yıllık yaşam süresi, hastalığın evresine bağlıdır:

 • Evre I : %25 - %40
 • Evre II : %15 - %30
 • Evre III : %10 - 25

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...