Obezite Cerrahisi Karaciğer Hasarını Azaltabilir!

Obezite Cerrahisi Karaciğer Hasarını Azaltabilir!

Bariatrik cerrahi karaciğerdeki inflamasyonu ve erken evre karaciğer fibrozisini çözüyor, yağlı depozitlerin azalmasını sağlayarak hasarlanmayı azaltıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen sindirim sistemi hastalıkları haftasında sunulan bir araştırmaya göre, bariatrik cerrahi alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığında ciddi gerilemeye yol açıyor.

Güney Florida Tampa Üniversitesi araştırmacılarına göre bariatrik cerrahi karaciğerdeki inflamasyonu ve erken evre karaciğer fibrozisini çözüyor, yağlı depozitlerin azalmasını sağlayarak karaciğerdeki kalınlığı ve dokuda hasarlanmayı azaltıyor. 

Güney Florida Üniversitesi Tampa Hastanesi bariatrik cerrahi profesörü Dr. Michael Murr “Amerikan halkının yaklaşık %30'luk kısmının alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığı (NAFLD) nedenli sıkıntı çektiğini ve bu hastalığa sahip olanların yarıdan fazlasının ciddi derecede obez hastalar olduğunu” belirtmiştir. Dr. Murr kendisinin başkanlığını yürüttüğü bu çalışmanın sonucuna göre “ İleri dereceli obez hastaların tedavisinde bariatrik cerrahinin NAFLD tedavisinde bir seçenek olduğunu” söylemiştir. 

Murr ve ekibi bariatrik cerrahiyi BMI >35 ve obezite kaynaklı yandaş hastalığı olanlar ile BMI >40 olan hastalara önermişler ve bu hastalara geleneksel olarak uygulanan medikal yaklaşımlar ve bunların düşük başarı oranlarını da not etmeyi unutmamışlardır. 

Araştırmacılar 152 hastadan alınan karaciğer biyopsilerini karşılaştırdılar. Bu biyopsilerin ilki cerrahi sırasında, ikincisi ise cerrahi müdahaleden ortalama 29 ay sonra alındı. Ortalama BMI 52+- 10 ve ortalama etkili kilo kaybı ise biyopsiden sonra 62+- 22 olarak bulundu. 

Araştırmacılar preoperatif biyopsi öncesi hastaları NAFLD’nin belirtilerine göre sınıflandırmışlardır. Bu sınıflama özellikle yağ depozitleri ve karaciğer inflamasyonlarına göre yapılmıştır. Bu karaciğer hasarı tipleri özellikle karaciğer fibrozisi ve sirozuna öncülük etmektedir. Postoperatif biyopsiler incelendikten sonra görülmüştür ki bariatrik cerrahi bu hastalarda anlamlı iyileşme sağlamıştır. Postoperatif biyopsi serilerinde ise yine hastaların %70inde karaciğerdeki yağlanma çözülmüş ve inflamasyon iyileşmiş, lobuler inflamasyon ise %74 oranında hastada gerilemiştir. Aynı zamanda kronik portal inflamasyon %32 ve yağlı karaciğer bulguları da %88 oranında çözümlenmiştir. 

Tüm bu iyileşmelere ek olarak hastaların %62’sinde Evre 2 karaciğer fibrozisi çözümlenmiş ve yine hastaların üçte birinde siroz rahatsızlığında gerileme görülmüş, hastalık iyileşme göstermiştir. Dr.Murr bu iyileşmenin erken dönem fibrozisde bir geri dönüş olduğunun kabul edilmesi gerektiği, geç dönem karaciğer hastalıkları için ise geçerli olmadığını ifade etmiştir. 

Toplumda çok yaygın olan ve alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının artmasına neden olan obezite salgınının tam ortasındayız. Obezite ile mücadele edebilmek için elimizdeki en güçlü araç olan bariatrik cerrahi, ise bu karaciğer hastalığını yayılmasını engelleyecektir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...