Ülser ve Helikobakter Pylori

Ülser ve Helikobakter Pylori

Helikobakter Pylori, insanda mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri, atrofik gastritis, Maltoma ve Mide kanseri gibi bir grup hastalığa yol açan bir bakteridir.

Helikobakter Pylori Mutlaka Tedavi Edilmelimi ?

Helikobakter Pylori, insanda mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri, atrofik gastritis, Maltoma ve Mide kanseri gibi bir grup hastalığa yol açan bir bakteridir. Ancak bu bakterinin tüm genotipleri bu hastalıklara yol açmaz. Sadece belli genotiplerin ülser ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Helikobakter hijyenik koşulların kötü olduğu ortamlardan insanlara bulaşır ve geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı artmaktadır. Türkiyede yapılmış olan ciddi bir epidemiyolojik çalışmada her 100 kişiden 85 inde bu bakterinin varlığı gösterilmiştir. Helikobakter'in mide kanserine yol açma riski ciddi araştırmalarda helikobakteri bulunmayan bireylere oranla 2-6 kat arasında değişmektedir. Malesef bu gerçek unutularak toplumda helikobakteri bulunan herkes mide kanseri olacakmış gibi yanlış bilgilendirilerek insanlar korkutulmakta ve gereksiz yere antibiyotikler reçete edilmektedir. Turkiye'de yılda 19 milyon Helikobakter reçetesi yazılmaktadır. Bu inanılması zor rakamlar ciddi ekonomiye sahip ülkeleri bile temelinden sarsabilmektedir. Dünya Helikobakter çalışma grubu kimlere tedavi verileceğini bildirmiş bulunmaktadır. Sadece kan tetkiki veya nefes tetkikleri yaparak Helikobakter tanısı konulan herkese ilgili antibiyotiklerin reçete edilmesi hem ülke ekonomisine hem de hastaların bedenine önemli ölçüde zarar vermektedir. Endoskopik muayene yapılmadan kime Helikobakter tedavisi yapılacağı bilinemez. Bu nedenle gereksiz Helikobakter tedavisinden kaçınarak hem ülke ekonomisine hem de hastalarımıza zarar vermekten kaçınmalıyız.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...