Daha Fazla Sağlık İçin Fikirler Önemli

Daha Fazla Sağlık İçin Fikirler Önemli

Ashoka ile 125 yıldır insan sağlığına katkı sunan Boehringer Ingelheim Daha Fazla Sağlık projesi kapsamında sosyal girişimciler arıyor...

Daha Fazla Sağlık İçin Yaratıcı Fikri Olana Destek Hazır

Dünyanın ilk ve en büyük sosyal girişimci ağı Ashoka ile 125 yıldır insan sağlığına katkı sunan Boehringer Ingelheim, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve herkes için ulaşılabilir olmasını sağlayacak yaratıcı fikir ve projeleri desteklemek amacıyla ortak girişim başlattı.

Dünyanın hemen tüm ülkelerinde sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi sorunlar, kendini toplumsal sorunların çözümüne adayan sosyal girişimci ağı Ashoka ile yüksek tedavi değerine sahip yeni ilaçların geliştirilmesine öncülük eden Boehringer Ingelheimi ortak bir projede buluşturdu. İki kuruluşun "Daha fazla sağlık" adıyla küresel çapta başlattıkları ortak girişim, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik en etkili ve yaratıcı fikirleri belirleyip desteklemeyi ve sağlık sektörünü bu yönde dönüştürmeyi hedefliyor.

Kaliteli sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişimde engelleri aşan, aileleri ve toplumları yerel sağlık sorunlarıyla baş etme konusunda güçlendiren ve çatışma ortamlarda yaşayan dezavantajlı topluluklara yönelik programlar, “Daha Fazla Sağlık” projesinin ruhuna uygun düşen yaklaşımlar. Ancak, proje bu yaklaşımlarla kendini sınırlamıyor.

Proje, Türkiye'de sağlık alanında en az iki sosyal girişimciyi belirleyip desteklemeyi, yüzlerce yaratıcı fikri online yarışmalar yoluyla toplamayı amaçlıyor.

50 Öncü Girişimciye 3 Yıl Kesintisiz Destek

Proje kapsamında öncelikle dünyanın çeşitli ülkelerinde toplum sağlığını iyileştirici çözümler ve fikirleriyle öne çıkan 50 sosyal girişimci seçilecek. Titiz bir seçim süreci sonucunda belirlenecek sosyal girişimcilere, üç yıl boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde maddi destek sağlanacak. Bu destek, Türkiye'den seçilecek minimum iki girişimci için 220.000 USD olacak. Seçilen sosyal girişimciler maddi desteğin yanında, Ashoka'nın hukuki ve diğer konulardaki danışmanlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek ve Ashoka'nın 70 ülkeyi içeren küresel ağına dahil olabilecekler. Söz konusu profesyonel destek, yasal danışmanlık, PR ve medya hizmetleri, stratejik danışmanlık, etki analizi, kurumsal gelişimden etkinlik organizasyonuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Fikirler Web Üzerinden Yarışacak

“Daha Fazla Sağlık” projesinin ikinci ayağı web üzerinden gerçekleştirilecek “Değişim Yaratıcı'(Change Marker) yarışması, yetersiz hizmet alan toplumlarda sağlığın nasıl iyileştirilebileceğine yönelik etkili, yaratıcı yeni düşüncelerin sunulduğu online bir platform olacak. Dünya genelini kapsayacak yarışmada ilk üç fikir ödüllendirilecek.

Genç Sosyal Girişimcilere Destek

“Daha Fazla Sağlık”projesi, bir gençlik girişimi programıyla da gençlerin sağlık alanında sosyal girişimciliğe teşvik edilmesi ve desteklenmesini hedefliyor. Bu amaçla, Türkiye ve Avrupa2dan 40 genç değişim programlarına katılacak, Berlin ve İstanbul'da 2 konferans düzenlenecek ve ortak projeler desteklenecek.

Anlamlı, Sürdürebilir Çözümler Çıkacak

Projenin Türkiye tanıtımı 29 Kasım'da gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan, Boehringer Ingelheim Türkiye Genel Müdürü Roland Stehlin, “Daha Fazla Sağlık” projesinin, kendilerini sağlık sektörünün geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi insanlar ve fikirleri bulmaya adamış iki organizasyonu bir araya getirdiğini söyledi. Boehringer Ingelheim'in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki 42,000 çalışanıyla projeyi destekleyeceğini hatırlatan Stehlin, "Bu ortaklık yoluyla, yerkürede yaşayan toplumlarda bireysel ve ailesel refahı gerçekleştirebilecek, anlamlı ve sürdürülebilir çözümleri ortaya çıkaracağız" dedi.

Ashoka Orta ve Doğu Avrupa Direktörü Marie Ringler de, dünyada, Boehringer Ingelheim'in 125 yıldır katkı üzerine katkıda bulunduğu yeni ilaç geliştirme gibi bazı sağlık alanlarının son derecede yaratıcı olduğunu ancak, sistemin geri kalan bölümlerinin çoğunun ihtiyaçların oldukça gerisinde kaldığını belirtti. "Daha Fazla Sağlık" ortaklığının en üst nitelikli girişimcilerin öncülük ettiği ve herkese açık küresel bir ticari/sosyal birliktelik yarattığını anlatan Ringler, "Bu birlikteliğin sistemin tamamında büyük değişimler oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Dört Öncü Girişimci Şimdiden Desteğe Hak Kazandı

“Daha Fazla Sağlık”girişimi, bugüne kadar, sağlık sektöründe dört öncü Ashoka sosyal girişimcisine destek verdi. Bunlar, ABD'den Health Leads'in kurucusu Rebecca Onie, Almanya'da Discovering Hands'in kurucusu Michael Hoffmann, Fransa'da ANDES'in kurucusu Guillaume Bapst ve Endonezya'da Suryani Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün kurucusu Luh Ketut Suryani oldu.

Tarihe iz bırakan sosyal girişimciler

Sosyal girişimciler, toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getiren bireylerdir toplumsal dönüşümün önemli araçlarıdır. Başkalarının göremediğini görerek yeni fırsatlar yaratırlar, sistemleri değiştirirler ve yeni yaklaşımlar bularak toplumun önemli sorunlarına çözüm getirirler. Önemli toplumsal sorunlara getirdikleri çözümlerle dünyayı etkileyen sosyal girişimcilerden bazıları şunlar: ABD'de kadınların mülk edinmeleri için savaşan ve bu konuda anayasa değişikliğinin öncüsü olan Susa B.Anthony, Hindistan'da yoksul köylülere yaklaşık 3 milyon dönüm toprağın bağışlanmasını sağlayan “Toprak Bağış Hareketi”nin kurucusu Vinoba Bhave ve modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...