Horlamada Yeni Bir Yöntem: Pillar İmplant

Horlamada Yeni Bir Yöntem: Pillar İmplant

Horlama toplumun, özellikle de erkek popülasyonun büyük kısmında görülen sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Horlama toplumun, özellikle de erkek popülasyonun büyük kısmında görülen sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal kilonun aşılması ile birlikte bady mass index (BMI)’ in artması ve ilerleyen yaş insidansını arttırmaktadır.

Horlamanın sosyal bir sorun olması kadar tıbbi bir sorun olduğu da düşünülünce çeşitli tedavi yöntemleri ortaya atılmıştır. Pillar implant yöntemi de bunlardan biridir. Bu yöntem basit, muayenehane şartlarinda yapılabilen, basit horlama, hafif ve orta şiddetteki uyku apnelerinde uygulanabilen, minimal invaziv bir tekniktir. Pillar implant yönteminin amacı derin uyku sırasında titreşerek horlamaya neden yumuşak damağa bir iskelet kazandırmak ve vibrasyonunu yani titreşmesini minimuma indirmektir.

Polisomnografi (uyku testi) hastalarda basit horlama ya da uyku apnesi olup olmadığını, uyku apnesi varsa bunun şiddetini belirlemek açısından önemlidir. Gerekli görülen hastalardan girişim öncesi istenmelidir.

Bu teknikte hasta muayene koltuğuna oturtulur. Yumuşak damak bölgesine lokal anestezi yapılarak beklenir. Sonrasında üç adet implant özel aparatlar yardımıyla birbirine paralel olacak şekilde yumuşak damak mukozası altına yerleştirilir.

Yerleştirilen bu implantlar herhangi bir yabancı cisim hissine neden olmazlar. Ağız içinde bakıldığında mukoza altında olduklarından görülmezler. Alerjik bir reaksiyon oluşturmazlar.

Güvenli bir yöntemdir. Bu teknikte başarı oldukça yüksektir.

Horlama, sizin için de sorun olmaya başladıysa bu teknik için uygun aday olup olmadığınızı kulak burun boğaz uzmanınızla görüşerek öğrenebilirsiniz. Sağlıkla kalın...

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...