Covid 19

Alkol Bağımlılığı

Alkol riskli kullanımı dünya nüfusunun sağlığı konusunda önde gelen risk faktörlerinden sadece biridir ve çokça hastalığa yol açmaktadır.

Devamı

Alkol riskli kullanımı dünya nüfusunun sağlığı konusunda önde gelen risk faktörlerinden sadece biridir ve çokça hastalığa yol açmaktadır. Toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan pek çok sıkıntı oluşturmaktadır.

Belirtileri 

  • Kullanımı kontrol etme kabiliyetinin bozulması, 
  • Alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da sonuç vermeyen çabalar olması, 
  • Alkol kullanımına diğer etkinliklere göre daha fazla öncelik verilmesi, 
  • İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine getirememe, 
  • Zararlarla veya olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına rağmen kullanıma devam edilmesiyle kendini gösteren güçlü bir alkol kullanma isteği, 
  • Alkolün gitgide eski etkisini kaybetmesi (tolerans geliştirilmesi), 
  • Çoğu kez, istendiğinden daha fazla ya da daha uzun süreli olarak alkol alınması, 

Yol Açtığı Sıkıntılar 

Alkol riskli kullanımı dünya nüfusunun sağlığı konusunda önde gelen risk faktörlerinden sadece biridir ve çokça hastalığa yol açmaktadır, toplumlar üzerinde sosyal ve ekonomik açıdan pek çok sıkıntı oluşturmaktadır. Alkol bağımlılığı sıklıkla farklı psikolojik ya da bedensel sorunlarla birlikte olur. Alkol bağımlılığı tanısı alan kimselerde farklı maddelere bağımlılık riski, duygu durum bozuklukları, depresyon, kaygı sorunları şizofreni, kişilik bozuklukları gibi ruhsal problemler görülürken aynı zamanda bedensel olarak da karaciğerde büyüme, yağlanma, sarılık, kanser ve siroz, yüksek tansiyon, kalpte büyüme ve ani kriz, damar tıkanıkları görülmektedir. 

Nasıl Başa Çıkılır 

Tedavi kısmı bağımlılık seviyesine ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bu süreçte yapılması gereken alkolden olabildiğince uzak durmaktır, ya da olabildiğince az. Tedaviden sonra cayma veya kayma dediğimiz alkole tekrar yönelme durumu sıklıkla görülebilir.  

Etrafındakiler Olarak Ne Yapmalıyız 

Alkol bağımlılığının bir hastalık olduğunu unutmadan bağımlı olan kişiye olabildiğince rahatsız etmeden yaklaşmalıyız. Bazı kişilerde “ben doğrusunu bilmiyor muyum, uzak dur benden” cevabı alabiliriz bu durumlarda uzmanlardan yardım alıp doğru olan şeyi yapmalı, tiksinme ve nefret söylemlerinden uzak durmalıyız.