Aimafix D.I.

Aimafix D.I.

Flakon IV

Koçsel

Faktör IX

Ambalaj: 500 IUx1 Flakon, 1 adet 10 mL’lik çö-zücü ve çözündürmeve uygulama için kullanılan araçlar.

Eşdeğeri: BetafactFlakon: 500 IUx1 Flakon(ErKim).

End.: Faktör IX eksikliğiolan (hemofili B), daha önce tedavi görmüş veya görmemiş ve FaktörIX inhibitö-rü gelişmemiş hastalardaki kanamaların tedavisindeve önlenmesinde veya ameliyatlarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Akut tromboz,miyokard enfarktüs riski olan durumlarda tedavi kararı dikkatlealınmalıdır.

Uyarılar: Allerjik veya anafilaktik reaksiyonoluştuğunda tedaviye hemen son verilmelidir.Her durumda, Faktör IX tedavisininpotansiyel yararları, komplikasyon riskine gö-re değerlendirilmelidir.Özellikle Faktör IX inhibitö-rü gelişmiş veya inhibitör bulunmayanhemofili B’de yerine koyma tedavisi, koagülasyon bozukluklarınıntedavisinde uzmanlaşmış bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır.Hemofili B hemen hemen sadece erkeklerde gö-rülenbir hastalıktır. Gebelik ve laktasyonda ancak kesin gerekli olduğudurumlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker,gö-ğüste sıkışma, wheezing, düşük kan basıncı ve anafilaksi); koagülasyonaktivasyon göstergelerindeki bir artışla birlikte potansiyeltromboembolik komplikasyon riski, Faktör IX alan hastalarda nadirengözlenmiştir.Bu semptomlar oluşursa ilacın kesilmesi gerekir.

Etkileş.: Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.

Doz Önerisi: Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi hemostatik fonksiyondakibozukluğun düzeyine, kanamanın yerine ve önemi ile klinik duruma bağlıdır.Bir ünite Faktör IX aktivitesi 1 mL normal insan plazmasında bulunan Faktör IXmiktarına eşdeğerdir. Gerekli Faktör IX dozu, 1 IU/kg Faktör IX'un plazmaFaktör IX aktivitesini %0.8 yükselttiği şeklindeki ampirik bulgu esas alınarakhesaplanır. Gerekli doz aşağıdaki formül kullanılarak tayin edilir: Başlangıçdozu gerekli ünite=Vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör IX artışı (%)x1.2.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı her olguda daima klinik etkinliğe göreizlenmelidır. Preparat, çözündürüldükten sonra IV yolla yavaş olarak enjekteedilir ya da enfüzyonla verilir. Günde 100 IU/kg’den fazla uygulanmamasıönerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.