Aimafix D.I.

Aimafix D.I.

Aimafix D.I. nedir ne için kullanılır, Aimafix D.I. nasıl kullanılır, Aimafix D.I. ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IV

Faktör IX

Ambalaj:

 500 IU 1 Flakon, 1 adet 10 mL’lik çözücü ve çözündürme ve uygulama için kullanılan araçlar.

End: 

Faktör IX eksikliği olan (hemofili B), daha önce tedavi görmüş ve görmemiş ve Faktör IX inhibitörü gelişmemiş hastalardaki kanamaların tedavisinde ve önlenmesinde veya ameliyatlarında endikedir.

Kontrendikasyon: 

Akut tromboz,miyokard enfarktüs riski olan durumlarda tedavi kararı dikkatlealınmalıdır.

Uyarılar:

 Alerjik ve anafilaktik reaksiyon oluştuğunda tedaviye hemen son verilmelidir.Her durumda, Faktör IX tedavisinin potansiyel yararları, komplikasyon riskine göre değerlendirilmelidir.Özellikle Faktör IX inhibitörü gelişmiş veya inhibitör bulunmayan hemofili B’de yerine koyma tedavisi, koagülasyon bozukluklarının tedavisinde uzmanlaşmış bir hekimin kontrolünde yapılmalıdır.Hemofili B hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Gebelik ve laktasyonda ancak kesin gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar (ürtiker,gö-ğüste sıkışma, wheezing, düşük kan basıncı ve anafilaksi); koagülasyon aktivasyon göstergelerindeki bir artışla birlikte potansiyel tromboembolik komplikasyon riski, Faktör IX alan hastalarda nadiren gözlenmiştir.Bu semptomlar oluşursa ilacın kesilmesi gerekir.

Etkileş:

 Diğer ilaçlarla karıştırılmaması önerilir.

Doz Önerisi: 

Yerine koyma tedavisinin dozu ve süresi hemostatik fonksiyondaki bozukluğun düzeyine, kanamanın yerine ve önemi ile klinik duruma bağlıdır.Bir ünite Faktör IX aktivitesi 1 mL normal insan plazmasında bulunan Faktör IX miktarına eşdeğerdir. Gerekli Faktör IX dozu, 1 IU/kg Faktör IX un plazma Faktör IX aktivitesini %0.8 yükselttiği şeklindeki ampirik bulgu esas alınarak hesaplanır. Gerekli doz aşağıdaki formül kullanılarak tayin edilir: Başlangıç Dozu gerekli ünite=Vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör IX artışı (%)x1.2.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı her olguda daima klinik etkinliğe göre izlenmelidir. Preparat, çözdürüldükten sonra IV yolla yavaş olarak enjekte edilir ya da infüzyonla verilir. Günde 100 IU/kg’den fazla uygulanması önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...