Alcaine

Alcaine

Oftalmik Solüsyon

Alcon

Proparakain HCl

Ambalaj: %0.5x15 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe.

Endikasyon: Oftalmikkullanım için uygun olan, çabuk etkili bir lokal anesteziktir. Oftalmiklokal anestezik endikasyonu, intraoküler basıncın ölçümü (tonometri),korneadan yabancı cisimlerin ve süturların alınmasını, diyagnostikve gonioskopik muayeneleri kapsar; ayrıca katarakt ameliyatı gibicerrahi işlemlerden önce topikal anestezik olarak uygulanır.

Kontra Endikasyon: Proparakainekarşı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımı kornealhasar, vizyon kaybı ve iyileşmede gecikmeye neden olabilir. ProparakainHCl bilinen allerjisi olan hastalarda, kalp hastalığı olanlarda veyahipertiroidizmde tedbirli kullanılmalıdır. Gebelere ancak çokgerekli olduğu durumlarda uygulanmalıdır. Emziren anneye verilirkentedbirli davranılmalıdır.

Yan Etkileri: Pupillerdilatasyon veya sikloplejik etkiler nadiren gö-rülmüştür.Lokal veya sistemik sensitivitezaman zaman gö-rülebilir.Uygulamadan birkaç saat sonra bir miktar lokalirritasyon ve batma meydana gelebilir. Nadiren, ani tipte şiddetli,tahminen hiperallerjik korneal reaksiyon gö-rülebilir. Parmak uçlarınınkuruması veya fissürleşmesi ile allerjik kontakt dermatit ve ayrıcahemoraji, konjunktival konjestiyon ve korneal epitelyumun yumuşamave erozyonu da rapor edilmiştir.

Doz Önerisi: Katarakt ekstraksiyonu gibi derin anestezide,5-7 kez her 5-10 dakikada bir 1 damla. Süturların alınmasında, alınmaişleminden 2-3 dakika önce 1-2 damla.Yabancı cisimlerin alınmasında, işlemden önce1-2 damla ve tonometride, ölçümden hemen önce 1-2 damla.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.