Aldactazide

Aldactazide

Aldactazide nedir ne için kullanılır, Aldactazide nasıl kullanılır, Aldactazide ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Spironolakton,hidroklorotiyazit

Ambalaj: 

25 mg (25+25)x30 Tablet

: 50 mg (50+50)x30 tablet.

Endikasyon: 

Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve assit durumları,karaciğer sirozu, nefrotik sendrom, idyopatik ödem, diğer tedbirlerinuygunsuz veya yetersiz olduğu hipokalemide, diğer tedbirlerinuygun gö-rülmediği dijitalis alan hastalardaki hipokalemininprofilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: 

Akut böbrekyetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anüri, hiperkalemiveya tiyazitlere ve spironolaktona aşırı duyarlık durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: 

Özellikle önceden böbrek yetmezliği olan hastalarile akut ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavisindedikkatli olunmalıdır. Spironolakton veya metabolitleri, tiyazitlerplasenta duvarını geçebildiğinden gebelerde kullanılması, sağlanacakyarar ve anne ile fetusa olası zararları tartılarak kararlaştırılmalıdır.Emziren kadınlarda kullanılması gerekiyorsa, emzirme kesilmelidir.

Yan Etkileri: 

Baş dönmesi,impotens, gastrointestinal bozukluklar, deri belirtileri, jinekomastive hafif androjenik etkiler görülebilir. Yalnız başına tiyazitlerinkullanımında glukoz toleransının azaldığı ve hiperürisemininarttığı izlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Triamteren,amilorid gibi potasyum tutan ilaçlarla veya potasyum ilaveleriylebirlikte kullanılması hiperkalemiye neden olabileceğinden önerilmez.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyonda: Erişkinler için tedavi 2 hafta veya dahauzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlar halinde 50-100mg verilebilir. Başka bir antihipertansif ilaçla birlikte verilecekse,alınmakta olan diğer ilaç dozu %50 azaltılmalıdır.Ödem olgularında: Tedavi2 hafta veya daha uzun süreli olacaksa çoğu hasta için bö-lünmüş dozlarhalinde 100 mg verilebilir. Fakat dozaj günde 25 mg ile 200 mg arasındadeğişebilir. Çocuklarda günlük dozaj bö-lünmüş dozlar halinde kgbaşına 1.65 ile 3.3 mg olacak şekilde ayarlanır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...