Alkeran

Alkeran

Alkeran nedir ne için kullanılır, Alkeran nasıl kullanılır, Alkeran ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Melfalan BP

Ambalaj:

 2 mgx25 Tablet

: 5 mgx25 Tablet.

Endikasyon: 

Multipl miyeloma ve ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir. Tek Başına veya diğer ajanlarla birlikte ilerlemiş meme kanseri hastalarının bir kısmı üzerinde belirgin terapötik etkiye sahiptir.Polisitemi veralı hastalarda bir kısmının tedavisinde etkilidir. Meme kanserinin kontrolünde,cerrahiye ek olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekmektedir. Melfalan aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Melfalan aktif bir sitotoksik ajan olup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli hekimlerin gözetiminde kullanılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltılması kesin olarak öngörülmesi de, başlangıçta dozun azaltılarak kullanılması akılcı olabilir. Gebelik sırasında özellikle ilk üç ayda, melfalan kullanımından kaçınılmalıdır. Melfalan alan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri: 

En sıkraslanan yan etki lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği baskılanması dır. Bulantı, kusma, ağız içi aftları, makülopapüler döküntü, kaşıntı, pulmoner fibrozis, hemolitik anemi, alerjik reaksiyonlar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek doz İV melfalan ile birlikte nalidiksik asit verilmesi, çocuklarda hemorajik enterokolite bağlı ölümlere yol açmıştır. Yüksek doz İV melfalan önceden hazırlanan ve daha sonra graf versus host hastalığını önlemek için siklosporin uygulanan kemik iliği nakli alıcısı hastalarda böbrek fonksiyon bozukluklarına rastlanmıştır.

Doz Önerisi: 

Multipl miyelomda: 6 haftada bir 4 gün süreyle bölünmüş dozlar halinde günde 0.15 mg/kg ve ayrıca 40 mg prednisone.Over adenokarsinomunda: 4-8 haftada bir 5 gün süreyle günde 0.2 mg/kg.İlerlemiş meme karsinomunda: 6 haftada bir 5 gün süreyle günde 6 mg/m2 veya 0.15 mg/kg.Polisitemia verada: başlangıçta 7-10 gün süreyle günde 6-10 mg ve daha sonra günde 2-4 mg uygulanır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...