Alkeran

Alkeran

Tablet

GSK

Melfalan BP

Ambalaj: 2 mgx25 Tablet

: 5 mgx25 Tablet.

Endikasyon: Multipl miyelomave ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir. Tekbaşına veya diğer ajanlarla birlikte ilerlemiş meme kanseri hastalarınınbir kısmı üzerinde belirgin terapö-tik etkiye sahiptir.Polisitemi veralı hastalarınbir kısmının tedavisinde etkilidir. Meme kanserinin kontrolünde,cerrahiye ek olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekmektedir. Melfalana aşırı duyarlığı olanhastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Melfalan aktif bir sitotoksik ajanolup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli hekimlerin gö-zetimindekullanılabilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozazaltılması kesin olarak öngö-rülmese de, başlangıçta dozun azaltılarakkullanılması akılcı olabilir. Gebelik sırasında özellikle ilk üçayda, melfalan kullanımından kaçınılmalıdır. Melfalan alan anneleremzirmemelidir.

Yan Etkileri: En sıkraslanan yan etki lö-kopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliğibaskılanmasıdır. Bulantı, kusma, ağız içi aftları, makülopapülerdö-küntü, kaşıntı, pulmoner fibroz, hemolitik anemi, alerjik reaksiyonlargörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozIV melfalanla birlikte nalidiksik asit verilmesi, çocuklarda hemorajikenterokolite bağlı ölümlere yol açmıştır. Yüksek doz IV melfalanlaönceden hazırlanan ve daha sonra grafversushost hastalığını önlemekiçin siklosporin uygulanan kemik iliği nakli alıcısı hastalardaböbrek fonksiyon bozukluklarına raslanmıştır.

Doz Önerisi: Multipl miyelomada: 6 haftada bir 4 gün süreyle bö-lünmüşdozlar halinde günde 0.15 mg/kg ve ayrıca 40 mg prednison.Over adenokarsinomunda: 4-8 haftada bir 5 gün süreylegünde 0.2 mg/kg.İlerlemiş meme karsinomunda: 6 haftada bir 5 gün süreyle günde6 mg/m2 veya 0.15 mg/kg.Polisitemia verada: başlangıçta 7-10 gün süreyle günde6-10 mg ve daha sonra günde 2-4 mg uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.